Inlägg av pernilla jonsson

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke träffar människor i hemlöshet

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog i veckan emot en namnlista från Sveriges Stadsmissioner, med underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Demokratiministern pratade om demokrati, mänskliga rättigheter och vikten av att rösta, på en av Stadsmissionens Demokratifrukostar, för människor i hemlöshet. Efter Demokratifrukosten gick de deltagare som ville med Stadsmissionens personal för att förtidsrösta. – Vi […]

Ett stort tack till alla er som medverkade i vår politikerdebatt igår!

Igår fick Skåne Stadsmissions och Faktums deltagare möjlighet att ställa sina mest relevanta frågor till representanter från Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraterna (SD). Stort fokus låg på bostadsfrågor, integration, kriminalitet och självklart den mest aktuella frågeställning bland gårdagens publik – hur kan vi minska hemlösheten? Representanterna fick besvara de aktuella frågorna och […]

Vikarier till Café David och Nattjouren

Café David i Malmö drivs i form av en mötesplats och café. Här erbjuds människor som befinner sig i hemlöshet och social utsatthet, människor med psykisk ohälsa, aktivt missbruk samt ensamma äldre en lugn och trygg plats att vara på. Café David tillgodoser akuta behov i form av mat, rena kläder, duschmöjligheter samt erbjuder en […]

Borttappade röster

Den 9 september är det val. Det är då vår demokrati manifesterar sig som tydligast och människor över hela landet går för att lämna sin röst. Men inte riktigt alla. Nu startar Sveriges Stadsmissioner kampanjen Borttappade röster. Vi gör det för dem som inte förmår föra sin egen talan. Som är för trötta, för sjuka, […]

Projekt fadderhem

Projekt Fadderhem Regeringen har valt att stötta organisationer i sitt arbete mot hemlöshet bland unga. Totalt ska regeringen fördela 120 miljoner kronor under en treårsperiod till organisationer som redan idag gör insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. Skåne Stadsmission erbjuder idag stöd och hjälp till unga i hemlöshet bl.a. inom Unga Forum, Café David och […]

Skåne Stadsmission söker helg- och timvikarier till Kristianstad

Vi söker helg- och timvikarier till Kristianstad Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligt Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i […]

Skånes stadsmission söker medarbetare till Nattjouren i Kristianstad

Vi söker medarbetare till Nattjouren i Kristianstad Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligt Skåne. Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i […]

Skåne Stadsmission söker 3 medarbetare till Café David i Kristianstad

Vi söker 3 medarbetare till Café David i Kristianstad Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligt Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och […]

Vi skapar ljusa sommarminnen

När man är liten är sommarlovet oändligt! Härligt för många men inte för alla. Vi träffar barn och unga som av olika anledningar inte ser fram emot sommarlovet. För vissa handlar det om att det saknas ekonomiska resurser. Utan skollunchen blir det kanske inte ens ett lagat mål mat om dagen och något extra som glass […]