Inlägg av pernilla jonsson

Vi söker en direktor till Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Vi erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt genom arbetet på våra mötesplatser, boenden, hälsovårdsmottagningar och sociala företag. Skåne Stadsmissionen är en idéburen organisation med verksamhet i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Social verksamhet bedrivs parallellt med sociala företag som t ex secondhandbutiker. Skåne Stadsmission är […]

Välfärdssamhället krackelerar

Det är snart hundra år sedan det offentliga välfärdssystem vi har i Sverige började byggas upp på allvar. Människor skulle inte bara tillförsäkras demokratiska utan även sociala rättigheter. 2018 ser vi dock hur stora sprickor i sociala skyddsnäten uppenbarar sig. Bilden av Sverige som ett land där ingen behöver sakna en egen bostad eller lägga sig […]

”Den här nya lagen kan ändra mitt liv”

Idag har Migrationsöverdomstolen i två domar avgjort frågan om den nya gymnasielagen får användas av migrationsverket och migrationsdomstolarna. Vi välkomnar domen och hoppas att lagen nu blir en verklig möjlighet till inkludering på längre sikt för de utsatta ungdomar som ofta under lång tid levt utanför samhällets trygghetssystem utan rätt till varken boende eller skola. Skåne Stadsmissions […]

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke träffar människor i hemlöshet

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog i veckan emot en namnlista från Sveriges Stadsmissioner, med underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Demokratiministern pratade om demokrati, mänskliga rättigheter och vikten av att rösta, på en av Stadsmissionens Demokratifrukostar, för människor i hemlöshet. Efter Demokratifrukosten gick de deltagare som ville med Stadsmissionens personal för att förtidsrösta. – Vi […]

Ett stort tack till alla er som medverkade i vår politikerdebatt igår!

Igår fick Skåne Stadsmissions och Faktums deltagare möjlighet att ställa sina mest relevanta frågor till representanter från Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraterna (SD). Stort fokus låg på bostadsfrågor, integration, kriminalitet och självklart den mest aktuella frågeställning bland gårdagens publik – hur kan vi minska hemlösheten? Representanterna fick besvara de aktuella frågorna och […]

Borttappade röster

Den 9 september är det val. Det är då vår demokrati manifesterar sig som tydligast och människor över hela landet går för att lämna sin röst. Men inte riktigt alla. Nu startar Sveriges Stadsmissioner kampanjen Borttappade röster. Vi gör det för dem som inte förmår föra sin egen talan. Som är för trötta, för sjuka, […]

Projekt fadderhem

Projekt Fadderhem Regeringen har valt att stötta organisationer i sitt arbete mot hemlöshet bland unga. Totalt ska regeringen fördela 120 miljoner kronor under en treårsperiod till organisationer som redan idag gör insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. Skåne Stadsmission erbjuder idag stöd och hjälp till unga i hemlöshet bl.a. inom Unga Forum, Café David och […]

Skåne Stadsmission söker helg- och timvikarier till Kristianstad

Vi söker helg- och timvikarier till Kristianstad Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligt Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i […]

Skånes stadsmission söker medarbetare till Nattjouren i Kristianstad

Vi söker medarbetare till Nattjouren i Kristianstad Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligt Skåne. Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i […]

Skåne Stadsmission söker 3 medarbetare till Café David i Kristianstad

Vi söker 3 medarbetare till Café David i Kristianstad Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligt Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och […]