Bli företagspartner

Genom att stödja Skåne Stadsmissions arbete för människor i utsatthet kan ert företag bidra till en hållbar utveckling och ta socialt ansvar.

Som samarbetspartner gör ni skillnad för några av de mest utsatta människorna i Skåne. Ert bidrag går till akuta insatser så som mat, kläder och tak över huvudet. Ni är också med och finansierar mötesplatser för gemenskap och bidrar till långsiktig förändring genom bl a genom att erbjuda dem som står lång från arbetsmarknaden arbetsträning i våra sociala företag.