Borttappade röster

Den 9 september är det val. Det är då vår demokrati manifesterar sig som tydligast och människor över hela landet går för att lämna sin röst. Men inte riktigt alla.

Nu startar Sveriges Stadsmissioner kampanjen Borttappade röster. Vi gör det för dem som inte förmår föra sin egen talan. Som är för trötta, för sjuka, ensamma och som helt enkelt inte orkar. Vi gör det för att få politiker på alla nivåer att lyssna på dem som annars aldrig hörs. För att få dem att förstå hur allvarlig den växande hemlösheten i vårt land är och hur den drabbar enskilda människor på flera olika sätt. Vi gör det för att demokratin tillhör oss alla.

Hjälp oss att uppmärksamma problemet och påverka politikerna att prioritera människor vars röster aldrig hörs. På www.borttappaderoster.se kan du läsa mer och skriva under vår namninsamling som kommer att skickas till demokratiministern.