UF HANNA SCOTT BLOGG

Möt vår medarbetare Hanna, jurist på Unga Forum

UF HANNA SCOTT BLOGG

Jag arbetar som jurist och ger råd och stöd inom migrations- och socialrätt till utsatta unga, barn och deras familjer. Jag hjälper dem att få sina rättigheter tillgodosedda, till exempel genom att överklaga beslut, skriva anmälningar eller använda andra rättsmedel. 

Jag tycker mycket om att möta de människor som kommer till oss och ta del av deras livshistoria. Genom mitt jobb får jag möjlighet att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken, både genom att driva individuella ärenden, men också genom att lyfta större, övergripande frågor. Det är också mina kollegor som gör att jag trivs på jobbet. Vi har en fin sammanhållning och bra stämning. Det är behövs för att orka med de tunga och svåra frågor som vi ofta möter i jobbet här på Unga Foru.

Ingen dag är den andra lik. Det är ett omväxlande jobb. Det kan handla om allt från att ta emot en akut hemlös barnfamilj, eller en ung kille som förtvivlad står och gråter i vår hall efter att ha fått avslag på sin ansökan om familjeåterförening. Eller så kommer en våldsutsatt kvinna och behöver hjälp med att göra en polisanmälan och flytt till skyddat boende, någon som fått avslag från socialtjänsten för ekonomiskt bistånd eller en asylsökande som precis har kommit till Sverige och som behöver råd och stöd. För att bara nämna några exempel på vad vi gör.

Jag gillar variationen på de ärenden vi jobbar med. Att driva upp frågor till kammarrätten och JO, men även de små, men viktiga biståndsärenden som verkligen kan göra skillnad i en utsatt människas liv.

På Unga Forum jobbar vi holistiskt – vi ser till helheten. Här jobbar jurister och socionomer sida vid sida. När någon kommer hit erbjuder vi kaffe och macka – det är svårt att ta till sig information, ibland på ett annat språk än sitt modersmål, när man är hungrig. Här slipper våra klienter bollas mellan olika instanser, vi försöker vara en fast punkt där olika behov kan fångas upp. Ett holistiskt arbetssätt är viktigt, men också ovanligt. Unga Forums verksamhet för barn och unga är banbrytande i Sverige och det finns ingen annan organisation i Skåne som jobbar som vi.

Jag minns det första av mina ärenden som Kammarrätten släppte upp där jag företrädde en 12 årig flicka och där överklagandet sedan beviljades. Det kändes bra med ett sådant utfall efter att ha drivit ärendet i över ett år. Sedan minns jag min första julfest på Unga Forum, en årlig tillställning dit vi bjuder in alla våra klienter och deltagare. Det var häftigt att se hur glada barnen blev när de träffade tomten, många för första gången.

Det svåraste med mitt arbete är att möta någon som kanske bär på stora trauman eller befinner sig i en väldigt utsatt livssituation men där det inte finns någon bra juridisk lösning. Det kan vara jobbigt att berätta för någon att ett överklagande är utsiktslöst att ”din mamma kommer inte få komma hit”. Men det är extra viktigt i sådana situationer att vara tydlig och ta sitt professionella ansvar. Då tänker jag att vi åtminstone bidragit med att tydliggöra och förklara hur situationen ser ut så att individen får med sig ökad kunskap om sin situation. Det är viktigt att vara professionell och se vilka ärenden som går att driva och att avgränsa. Men samtidigt våga tänka utanför boxen.

Om jag fick ge en gåva till våra deltagare hade jag velat ge en så bra juridisk lösning utifrån klientens omständigheter som möjligt. Och att de som kommer till oss får med sig något när de går ut genom dörren efter mötet med oss. På ett större plan önskar jag att den tillfälliga lagen rivs och att till exempel reglerna för familjeåterförening blev generösare och mer mänskliga.