Nyheter

Trygga boende är under ständig utveckling

Trygga boende har funnits i fem år. Detta firades i somras med tårta och öppet hus i ett av våra kollektiv. Enhetschefen för Trygga boende,  Anna-Frida Eriksson, har varit med från starten och berättar lite om resans gång. –Vårt Trygga boende för unga kvinnor och kvinnor med barn har utvecklats mycket under de fem åren det funnits. […]

Vad händer nu?

Nu har vi haft val i Sverige. Innebär det någon förändring? Det vet vi inte. Det vi vet är att för människor som är hemlösa, som lider av psykisk ohälsa eller lever i fattigdom är situationen densamma – varje dag är en kamp för att hittar vägar ur en ohållbar livssituation. Väldigt viktigt för många […]

Lisbeth hjälper barnen med läxor

  ”Det ger mig väldigt mycket att jobba som volontär och de här tjejerna är så trevliga. De är alltid så tacksamma för hjälpen de får.” Det berättar Lisbeth som är läxhjälpsvolontär på Unga forum i Malmö. Till Läxis kommer framför allt tjejer varje vecka för att få hjälp med sina läxor. Lisbeth är pensionär […]

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke träffar människor i hemlöshet

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog i veckan emot en namnlista från Sveriges Stadsmissioner, med underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Demokratiministern pratade om demokrati, mänskliga rättigheter och vikten av att rösta, på en av Stadsmissionens Demokratifrukostar, för människor i hemlöshet. Efter Demokratifrukosten gick de deltagare som ville med Stadsmissionens personal för att förtidsrösta. – Vi […]

Läxhjälpvolontär till Unga Forum i Malmö!

Vill du hjälpa våra barn och ungdomar med läxorna? Om uppdraget Till hösten söker vi volontärer som vill hjälpa våra barn och ungdomar med studierna. Volontärerna finns på plats för att stötta barnen och ungdomarna i deras läxläsning, hjälpa till att förtydliga och diskutera skoluppgifter, samt vara en trygg vuxen som genom läxhjälpen bidrar till social […]

Ett stort tack till alla er som medverkade i vår politikerdebatt igår!

Igår fick Skåne Stadsmissions och Faktums deltagare möjlighet att ställa sina mest relevanta frågor till representanter från Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraterna (SD). Stort fokus låg på bostadsfrågor, integration, kriminalitet och självklart den mest aktuella frågeställning bland gårdagens publik – hur kan vi minska hemlösheten? Representanterna fick besvara de aktuella frågorna och […]

Vikarier till Café David och Nattjouren

Café David i Malmö drivs i form av en mötesplats och café. Här erbjuds människor som befinner sig i hemlöshet och social utsatthet, människor med psykisk ohälsa, aktivt missbruk samt ensamma äldre en lugn och trygg plats att vara på. Café David tillgodoser akuta behov i form av mat, rena kläder, duschmöjligheter samt erbjuder en […]

Borttappade röster

Den 9 september är det val. Det är då vår demokrati manifesterar sig som tydligast och människor över hela landet går för att lämna sin röst. Men inte riktigt alla. Nu startar Sveriges Stadsmissioner kampanjen Borttappade röster. Vi gör det för dem som inte förmår föra sin egen talan. Som är för trötta, för sjuka, […]

Vi söker fältarbetare i Kristianstad och Helsingborg

Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvara människors lika värde. Vår människosyn grundar sig på ett arbeta för att ge […]

Projekt fadderhem

Projekt Fadderhem Regeringen har valt att stötta organisationer i sitt arbete mot hemlöshet bland unga. Totalt ska regeringen fördela 120 miljoner kronor under en treårsperiod till organisationer som redan idag gör insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. Skåne Stadsmission erbjuder idag stöd och hjälp till unga i hemlöshet bl.a. inom Unga Forum, Café David och […]