Trygga boende söker timvikarier.

Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn grundar sig på ett arbeta för att ge alla människor ökad egenmakt.

Trygga boende erbjuder ett hemtrevligt boende med all nödvändig möblering och utrustning. Vi erbjuder ett individanpassat stöd utifrån en helhetssyn med fokus på psykisk och fysisk hälsa samt en mer varaktig boendelösning. Målet är att stödja varje individ till delaktighet, ökad egenmakt och självkänsla samt motivera till förändringsarbete. Alla placeringar sker via socialtjänsten.

Majoriteten av de som beviljats boende på Trygga boende har levt under svåra omständigheter så som ekonomisk utsatthet, med hot och våld i nära relationer som ofta har en hedersrelaterad problematik. Många har upplevt trauma såsom krig och flykt. Inte sällan är den psykiska ohälsan vanligt förekommande form av depressioner, ångestproblematik, annan psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser. Majoriteten av de boende är i stort behov av stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård och andra instanser. Trygga boende är öppet för människor som lever i social utsatthet 365 dagar om året, dygnet runt.

Tilltänkta arbetsuppgifter

 • Arbeta löpande i verksamheten
 • Hålla i individuella stödsamtal
 • Att vara kontaktperson till de boende
 • Delta i kontakten med myndigheter, sjukvård och andra aktuella aktörer
 • Dokumentation
 • Hålla i aktiviteter

Utbildning/erfarenhet

Socionomstudent eller annan beteendevetenskaplig utbildning

Det är en fördel om du har erfarenhet och eller kunskaper inom området psykisk ohälsa, våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och – eller annan relevant erfarenhet.

Det är positivt om du tidigare har jobbat med målgruppen unga tjejer, kvinnor och ensamkommande barn och unga. Är väl insatt i hur socialtjänsten och andra myndigheter fungerar.

Vi förutsätter att du:

 • Är inlyssnande, reflekterande och ser andras förmågor och kompetenser. Att du kommunicerar rakt och har lätt för att samarbeta.
 • Har lätt för att strukturera upp ditt arbete och utföra dina uppgifter systematiskt. Du kan hantera många varierande uppgifter parallellt.
 • Är flexibel och kan med lätthet anpassa arbetssätt utifrån förändrade förutsättningar. Du finner kreativa lösningar när problem uppstår.
 • Du har lätt för att samarbeta med andra likväl som att du kan arbeta utifrån stort individuellt ansvar.
 • Har god analytisk förmåga och kan läsa av människor och situationer.
 • Känner stort ansvar inför dina arbetsuppgifter.

Kollektivavtal: Arbetsgivaralliansen vård och omsorg.

Varaktighet:

Timvikariat samt sommarvikariat.  Varierande arbetstider så som helger och kvällar, samt beredskap ingår i tjänsten. Rekrytering kommer att ske löpande.

Kontaktperson: Enhetschef Trygga boende, Anna-Frida Eriksson annafrida.erikson@skanestadsmission.se Tfn. 0729- 637433