SPRÅK

Språkcafé för Skåne Stadsmissions medarbetare och deltagare

SPRÅK

Varje onsdag bjuder Dorota på Skåne Stadsmission in till vad hon kallar ett svenskt äventyr. Då står språkcafé på programmet. Medarbetare och deltagare som behöver träna svenska samlas då för att lära sig svenska över fika mellan kl. 11-12. På varje möte föreslår Dorota, som håller i språkcaféet, ett tema för nästa möte som gruppen enas om. Sedan förbereder Dorota material på temat inför nästa möte. Genom b la spel, diagram, ritningar, textläsning och konversationer med varandra lär deltagarna sig svenska. Varje vecka står ett nytt tema på agendan. Om ämnet är omfattande eller väcker stort intresse tas temat upp vid fler tillfällen.

Ett par medarbetare och deltagare med svenska som modersmål är med för att hjälpa till med uttal och accent.  Språkcaféets syfte är att lära svenska och fördjupa förhållandet mellan deltagarna.

Dorota berättar: ”Språkcaféet hålls i en mycket trevlig atmosfär. Varje möte är väldigt roligt. Att lära sig ett språk behöver inte vara tröttsamt. Vi skrattar ofta så mycket att vi gråter.”

Just nu arbetar deltagarna febrilt med temat familj och släktningar. Tillsammans har man gjort upp en lista på släktord som bror, syster, kusin, brorsbarn, svåger osv. och reder ut skillnader mellan tex mormor och farmor. Målet är att längre fram erbjuda språkcafé vid ett tillfälle på eftermiddagen också. Språkcaféet är en del av ESF-projektets aktiviteter.