Skänk din aktieutdelning!

Som privatperson är det möjligt att skattefritt skänka din aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål – som Skåne Stadsmission. Din gåva ökar i värde med 43% för oss eftersom den går direkt till mottagaren.

Tack för din gåva! Den bidrar till att förändra livsvillkoren för de allra mest utsatta personerna i din närhet.

Så här går du till väga

1)   Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du vill skänka till Skåne Stadsmission och om du vill skänka hela beloppet.

2)   Du måste avsäga dig rätten minst en vecka innan bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek.

3)   Det är viktigt att skilja mellan om aktierna finns på VP-konto eller om de ligger i depå, vilket framgår av årsbeskedet från banken.

4)   Om du har VP-konto ändrar du mottagare av din utdelning genom att skriva ut och fylla i blanketten ”Anmälan om rättighetshavare” . Skåne Stadsmissions uppgifter är ifyllda på förhand. Därefter kontaktar du din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig. Ladda ner blanketten här.

5)   Om du har depå ska du be din bank om hjälp.

6)   Spara bekräftelsen på gåvan till deklarationen. Du bör förklara gåvan i deklarationen under ”särskilda upplysningar”.

Information om din aktiegåva

Vi får inte alltid fullständig information från banken om vem som ger aktieutdelningar till Skåne Stadsmission. För att kunna bekräfta att vi mottagit din aktiegåva ber vi dig därför att höra av dig till oss.

Har du fler frågor?

http://www.aktiegavan.se/fragor_svar.htm kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren.

Du kan också kontakta Cecilia Bruhn, tel 040-685 03 08 eller cecilia.bruhn@skanestadsmission.se