Ditt företags engagemang i Skåne Stadsmission

– Ett samarbete där alla vinner

Ett gemensamt ansvar för en positiv samhällsutveckling

Skåne Stadsmission har en övertygelse om att vi tillsammans med Skånes näringsliv kan förändra livet för många av de mest utsatta i vårt samhälle, i vår absoluta närhet. Med gemensamma krafter kan vi skapa ett bättre och medmänskligare samhälle för alla som verkar och bor i Skåne. För att vi ska kunna skapa effektiva insatser som förändrar och gör saker till det bättre arbetar vi hela tiden med att skapa samarbeten som är direkt påverkar och ger stöd till de som mest behöver det.

Vår idé är att om vårt samarbete leder till förändringar och förbättringar kommer det också att ha en mycket positiv inverkande på företagets verksamhet. Vi vill skapa engagemang och med en vilja att förändra ger vi våra samarbetspartners en transparent samarbetsmiljö som bland annat ger insyn i hur pengarna investeras.

Bidra till reell och viktig förändring

Ett samarbete med Skåne Stadsmission innebär att ditt företag delar vår vilja att förändra, både genom att motverka akut nöd, skapa förutsättningar för långsiktig förändring samt tro på människors lika värde. Som företag visar ni genom ett stöd till Skåne Stadsmission att ni bidrar till ett bättre liv för Skånes utsatta. Ditt företags engagemang i Skåne Stadsmissions arbete kan på många olika sätt bidra till att åstadkomma en reell och viktig förändring på en långsiktig basis.

Välj en nivå som passar ditt företag!

Som företag ska du kunna välja en ambitionsnivå som möter din möjlighet till engagemang. Inom Skåne Stadsmission finns det plats för alla nivåer av engagemang. Skälet är enkelt: om vi ska kunna förändra och förbättra för dem som är mest utsatta i vårt samhälle behöver vi partners som förstår våra behov och som har en engagemangsnivå som stödjer våra ambitioner. Därför möter vi varje företags engagemangsnivå så att båda parter kan få ut det mesta och möjliga i varje situation.

Som HUVUDPARTNER bidrar ni till vår löpande verksamhet och medverkar till att synliggöra Skåne Stadsmissions arbete på olika vis under en flerårsperiod. Tillsammans skapar vi ett innehåll i samarbetet, bla med CSR-arbete och utbildning på företaget, gemensamma kommunikativa insatser och nätverksbyggande aktiviteter.

Som PROGRAMPARTNER bidrar ni till en specifik verksamhet under 1-3 år. Samarbetet innebär en viktig närhet till vald verksamhet vilket stärker engagemanget hos anställda för insatsen. Gemensam kommunikation för att sprida information om samarbetet, internt och externt, är en viktig del.

Som RESURSPARTNER bidrar ni under ett år till en specifik aktivitet i befintlig verksamhet. Insatsen öronmärks t ex till frukostservering, aktivitets- och utflyktsprogram, läxhjälp mm. Bla möjlighet till informationsträff för företages anställda och gemensam synlighet på våra hemsidor finns med i denna stödform.

Som FÖRETAGSSUPPORTER kan ni när som ge en gåva till vår löpande verksamhet eller en akut situation.