favicon

Vår barn- och ungdomsverksamhet Unga Forum söker timvikarier

På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne

Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer.

Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn grundar sig på ett arbeta för att ge alla människor ökad egenmakt.

Unga Forum är en verksamhet inom ramen för Skåne Stadsmissions Barn och Ungdomsverksamhet vår öppna verksamhet träffar vi unga pojkar, flickor och familjer och fokus ligger på social gemenskap, läxhjälp, gemensamma måltider, aktiviteter och workshops i en trygg miljö med möjlighet till vuxenstöd. Vi arbetar med stödsamtal och ombudsverksamhet, som leder till att människor får bättre förutsättningar till inkludering och delaktighet i samhället. Ombudsverksamheten innebär att personalen ger praktiskt stöd i svåra situationer och hjälper till med myndighetskontakter. Ombudsverksamheten inbegriper även medföljandeverksamhet som innebär att vi följer med vid besök på arbetsförmedlingen, ungdomsmottagningen, vårdcentralen, skolor etc.

Målgruppen för Unga Forum är unga upp till 25 år samt föräldrar med barn under 18 år.

Arbetsuppgifter

Arbeta i vår öppna verksamhet. Ansvara för gruppaktiviteter och utflykter.

Hålla i individuella stödsamtal med föräldrar eller barn.

Samverka med socialtjänsten och andra myndigheter

Ansvara för gruppaktiviteter och utflykter.

Erfarenhet: Du bör ha kompetensmässig och erfarenhetsbaserad kunskap och förmåga att arbeta med barn och unga vuxna samt deras vårdnadshavare. Det krävs ett stort intresse och engagemang för människor och sociala frågor. Du är positiv med stor social kompetens som kan möta barn, ungdomar, familjemedlemmar, volontärer och myndighetsrepresentanter i olika forum. Vi ser det som meriterande om du har fördjupade kunskaper inom något av följande områden: kvinnofridsfrågor genus, jämställdhet, migrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Bred språkkompetens är mycket värdefullt, arabiska, persiska och andra relevanta språk. B-körkort är önskvärt.

Utbildning: Socionomexamen eller likvärdig utbildning samt flera års arbetslivsfarenhet. Vi söker dig som kan hoppa in på kort varsel vid tex sjukdom eller semester.

Tillträde Enligt överenskommelse

Arbetstid/Varaktighet Timvikarier

Lön Fast månads- vecko- eller timlön

Ansökan via e-post liv.palm@skanestadsmission.se

Kontakt Liv Palm 0768-984894