Arbeta på Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission bildades 1916 och är en fristående, idéburen organisation som driver professionell, social verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och annan social utsatthet.

Organisationen finns på tre orter i Skåne: Malmö, Kristianstad och Helsingborg. De olika verksamheterna vänder sig både till kvinnor och män, unga som äldre.

Det dagliga arbetet spänner från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för individen. Arbetet, som utförs av utbildad och erfaren personal, utgår alltid från ett helhetsperspektiv och har den enskilda människans behov i fokus.

Skåne Stadsmission arbetar också med förändring även i ett större sammanhang, genom att belysa orättvisor och skapa opinion där vi ser att det finns behov. Det handlar då främst om att öka medvetenheten om människors utsatthet och livsvillkor och därmed även skapa och kanalisera engagemang i samhället.

Skåne Stadsmission söker sjuksköterskor för timanställning

  Beskrivning av verksamhet och arbete Sedan 2001 driver Skåne Stadsmission i samarbete med Region Skåne sjuksköterskemottagningar med tillgång till läkare 1 ggr/v för människor som lever i utsatta situationer. Mottagningarna finns i Malmö, Kristianstad och i Helsingborg. Stadsmissionshälsan erbjuder hälso- och sjukvård utan tidsbokning och med möjlighet till rådgivning och stöd längs hela vårdkedjan. […]

Skåne Stadsmission söker två läkare för timanställning till Stadsmissionshälsan i Malmö och Kristianstad.

Beskrivning av verksamhet och arbete Sedan 2001 driver Skåne Stadsmission i samarbete med Region Skåne sjuksköterskemottagningar med tillgång till läkare 1 g/v för människor som lever i utsatta situationer. Mottagningarna finns i Malmö, Kristianstad och i Helsingborg. Stadsmissionshälsan erbjuder hälso-och sjukvård utan tidsbokning och med möjlighet till rådgivning och stöd längs hela vårdkedjan. Stadsmissionshälsan vänder […]

Jurist till Skåne Stadsmissions Unga Forum

Skåne Stadsmission är en idéburen organisation vars verksamhetsidé är att arbeta lyhört och proaktivt med människor i utsatta livssituationer, akut och långsiktigt. Vi ska försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring. Unga Forum är ett projekt inom Skåne Stadsmission vars målgrupp är barnfamiljer och unga upp […]

Vår barn- och ungdomsverksamhet Unga Forum söker timvikarier

På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn grundar […]

Skånes stadsmission söker timvikarier/vårdare till Kristianstad

Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår […]

Skånes stadsmission söker ny kurator i Kristianstad

Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår […]

Stadsmissionshälsan söker sjuksköterska för tim- och semestervikariat

Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligt Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation, som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter på Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta människor i utsatthet och orättvisor och för att försvara människors lika […]

Skåne Stadsmission söker läkare för timanställning till Stadsmissionshälsan i Malmö och Kristianstad

Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation, som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter på Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta människor i utsatthet och orättvisor och för att försvara människors lika […]

Tim- och semestervikarier till Unga Forum i Malmö

Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn grundar sig på ett arbeta för att ge alla människor ökad egenmakt. Unga Forum är en verksamhet inom ramen för Skåne Stadsmissions barn- och ungdomsverksamhet. […]

Personal sökes till kvällsmottagningen på Stadsmissionshälsan i Helsingborg

Skåne Stadsmission är en icke-vinstdrivande, idéburen organisation som drivs i stiftelseform. Organisationen har nästan 100-års erfarenhet av att arbeta med människor i utanförskap. Stadsmissionshälsans målgrupp består till stor del av patienter med beroendeproblematik och psykisk ohälsa, men även av andra som av olika anledningar har svårt att tillgodose sig den traditionella sjukvården. Stadsmissionshälsan har mottagningar […]