Arbeta på Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission bildades 1916 och är en fristående, idéburen organisation som driver professionell, social verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och annan social utsatthet.

Organisationen finns på tre orter i Skåne: Malmö, Kristianstad och Helsingborg. De olika verksamheterna vänder sig både till kvinnor och män, unga som äldre.

Det dagliga arbetet spänner från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för individen. Arbetet, som utförs av utbildad och erfaren personal, utgår alltid från ett helhetsperspektiv och har den enskilda människans behov i fokus.

Skåne Stadsmission arbetar också med förändring även i ett större sammanhang, genom att belysa orättvisor och skapa opinion där vi ser att det finns behov. Det handlar då främst om att öka medvetenheten om människors utsatthet och livsvillkor och därmed även skapa och kanalisera engagemang i samhället.

Vår barn- och ungdomsverksamhet Unga Forum söker timvikarier

På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn grundar […]

Skånes stadsmission söker timvikarier/vårdare till Kristianstad

Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår […]

Skånes stadsmission söker ny kurator i Kristianstad

Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår […]

Unga Forum söker Verksamhetsutvecklare/Socionom

Skåne Stadsmission är en fristående, idéburen organisation som driver professionell social verksamhet Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn grundar sig på ett arbeta för att ge alla människor ökad egenmakt. Unga […]

Stadsmissionshälsan söker sjuksköterska för tim- och semestervikariat

Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligt Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation, som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter på Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta människor i utsatthet och orättvisor och för att försvara människors lika […]

Skåne Stadsmission söker läkare för timanställning till Stadsmissionshälsan i Malmö och Kristianstad

Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation, som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter på Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta människor i utsatthet och orättvisor och för att försvara människors lika […]

Tim- och semestervikarier till Unga Forum i Malmö

Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn grundar sig på ett arbeta för att ge alla människor ökad egenmakt. Unga Forum är en verksamhet inom ramen för Skåne Stadsmissions barn- och ungdomsverksamhet. […]

Personal sökes till kvällsmottagningen på Stadsmissionshälsan i Helsingborg

Skåne Stadsmission är en icke-vinstdrivande, idéburen organisation som drivs i stiftelseform. Organisationen har nästan 100-års erfarenhet av att arbeta med människor i utanförskap. Stadsmissionshälsans målgrupp består till stor del av patienter med beroendeproblematik och psykisk ohälsa, men även av andra som av olika anledningar har svårt att tillgodose sig den traditionella sjukvården. Stadsmissionshälsan har mottagningar […]

Vikarier sökes till Café David och nattjouren

Café David i Malmö drivs i form av en mötesplats och café. Här erbjuds människor som befinner sig i hemlöshet och social utsatthet, människor med psykisk ohälsa, aktivt missbruk samt ensamma äldre en lugn och trygg plats att vara på. Café David tillgodoser akuta behov i form av mat, rena kläder, duschmöjligheter samt erbjuder en […]