Skåne Stadsmissions organisation

Skåne Stadsmission, som är en idéburen organisation, har verksamhet i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Social verksamhet bedrivs parallellt med näringsdrivande försäljning, t e x secondhandaffärer och catering. Skåne Stadsmission är en icke-vinstdrivande stiftelse. Verksamheten finansieras genom gåvomedel, bidrag, avtal och försäljningsintäkter.

Stadgar för Skåne Stadsmission

Läs organisationens stadgar

Vision

På människans uppdrag – för ett medmänskligare Skåne.

Verksamhetsidé

Skåne Stadsmission ska arbeta lyhört och proaktivt med människor i utsatta livssituationer, akut och långsiktigt. Vi ska försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring.

Organisationen arbetar utifrån långsiktiga strategiska målsättningar och gör årligen verksamhetsplanering i samtliga verksamheter. Löpande utvärdering sker internt och uppföljning av både kvalitativa och kvantitativa mål sker regelbundet.

Personal

Drygt 100 anställda arbetar i Stadsmissionens verksamheter i Malmö, Kristianstad och Helsingborg samt på kansliet. Gällande kollektivavtal tillämpas för samtliga anställda. Ungefär 60 volontärer bidrar med sin tid och kompetens.

Här finns verksamheten

Malmö
I Malmö driver Stadsmissionen Nattjouren, Stadsmissionshälsan och Tandhälsan, Café David, Stadsmissionens Trygga boenden, Unga Forum,  Crossroads samt sju Sociala företag, bla Stadsmissionens catering, Oblatbageriet, Stadsmissionens Secondhand, Remake, Gåvoinlämning och lager. I Malmö finns också Skåne Stadsmissions kansli.

Helsingborg
I Helsingborg drivs Stadsmissionshälsan.

Kristianstad
I Kristianstad drivs Nattjour, Café David och Stadsmissionshälsan.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Att använda namnet Stadsmission innebär att träda in i ett sammanhang av cirka 500 stadsmissioner i världen. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner bildades 2008 och arbetar med att skapa opinionsbildning och insamlingar nationellt. Inom ramen för organisationer är syftet också att leda en dialog för utvecklingsfrågor för människor i utsatthet och utanförskap i Sverige.

I Riksföreningen ingår även Göteborgs kyrkliga Stadsmission, Kalmar Stadsmission, Linköpings Stadsmission, Stockholms Stadsmission, Uppsala Stadsmission och Västerås Stadsmission.

Inom ramen för Riksföreningen, och finansierade av Svenska PostkodLotteriet, genomförs några olika gemensamma specialprojekt, bla EU-migranter som resurs (www.gemigjobbistallet.se) och det nu avslutade Lokal social mobilisering. RSS brukar också delta under Almedalsveckan för att informera och sprida kunskap om olika aktuella frågor.

Medlemskap i FRII och under kontroll av Svensk Insamlingskontroll

Skåne Stadsmission är medlem i branschorganisationen FRII. Det innebär bl a att vi följer reglerna för etisk och transparent insamling och att givaren kan läsa om hur gåvomedlen använts i den årliga effektrapporten. Svensk Insamlingskontroll beviljar 90-kontot och med det följer högt ställda krav på insamlingsverksamheten.

Stiftelsens styrelse

Styrelsen har nio ledamöter. För styrelsearbetet utgår inga arvoden eller andra ersättningar. Mandattiden för styrelsen är fyra år. Styrelselsens tillsättning av ledamöter regleras i organisationens stadgar.