150824_0411_stadsmissionenCrossroads är ett råd- och stödcenter som vänder sig till utländska EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö.

Crossroads erbjuder frukost alla dagar i veckan. Det finns också möjlighet att få sköta om sin personliga hygien och tvätta kläder. De som behöver kan få kläder och skor.

Personalen talar rumänska, romska, serbo-kroatiska, italienska och engelska för att bättre kunna möta målgruppens behov.

Stöd till individen

Det finns möjlighet till individuella samtal för att få juridisk vägledning, samhällsinformation och hjälp i kontakten med de svenska myndigheterna. Många av deltagarna lever under stark press och mår dåligt. De erbjuds stöd i form av samtal.

På Crossroads arbetar också en sjuksköterska.

Med stöd utifrån

Crossroads öppnade i januari 2015 och drivs av Skåne Stadsmission. Verksamheten finansieras av Lunds Stift, Svenska kyrkan i Malmö, Malmö stad och Skåne Stadsmission genom privata gåvor och gåvor från företag.

Möjlighet till arbete

Ge mig jobb istället  är ett projekt i samarbete med Sveriges stadsmissioner där vi försöker hitta alternativ till att tigga. Läs mer här.

Öppetider

Vardagar kl 08.00-11:30
Lördag och söndag kl.8:00-10:00.

Frukost alla dagar kl 08:00-09.30.

Kontakt

Telefon: 0766 – 47 15 27.