Oblatbageriet hemsida

Sociala företag – en möjlighet till förändring

Skåne Stadsmission jobbar med flera olika arbetsintegrerande sociala företag för att ge människor som står långt från arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning och ett regelbundet socialt sammanhang. Vi erbjuder platser för b l a arbetsträning, rehabilitering och praktik. Detta sker i samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun eller annan intressent som vi tecknar avtal med.

I de olika sociala företagen erbjuds anpassade arbetsuppgifter till personer på väg in i arbetslivet, allt i en trygg och tillåtande miljö. Handledare följer deltagarna och fungerar som stöd och motivation i det dagliga arbetet och på vägen framåt. Arbetet utförs i enlighet med den individuella handlingsplanen som alltid upprättas, där individens förmågor och intressen alltid står i fokus. Det är också handledaren som tillsammans med deltagaren träffar handläggare på arbetsförmedling etc. för uppföljning, utvärdering och avslut.

Kontakt:
Annika Svensson Dalgren, chef sociala företag
0766 – 47 15 22
annika.svenssondalgren@skanestadsmission.se

Secondhand

Stadsmissionens Secondhand är en central verksamhet bland de sociala företagen. I butikerna erbjuds en stor variation av arbetsuppgifter och praktiska sysslor som varvas med kundbemötande och försäljning. I butiken arbetar såväl anställd personal som personer i arbetsträning och volontärer.

Kontakt:

Alireza Mobasheri, tf enhetschef

alireza.mobasheri@skanestadsmission.se

0733 – 16 00 30

Både människor och prylar får en andra chans. Läs mer här.

Handtaget

Handtaget är Skåne Stadsmissions tjänst som erbjuder transport av gods, hemkörning av köpta varor, bortforsling till återvinningsstation (av varor som vi inte kan ta hand om) samt omhändertagande och tömning av dödsbon.

Handtagets_tjänster2016

Kontakt: 040 664 22 58

Oblatbageri

I vårt oblatbageri i Malmö produceras ekologiska oblat som dessutom är gluten – och laktosfria. Miljö, ekologi och ett hållbart samhälle står i fokus. Av det som blir över när vi stansat oblaten gör vi ströbröd – Ekoströ.

Förpackningarna är producerade i miljövänligt och återvunnet material och oblaten framställs av enbart glutenfria och ekologiska ingredienser.

Kontakt: 040-685 03 03. oblat@skanestadsmission.se

REMAKE

Genom att återanvända, laga eller göra om produkter och material som annars skulle gå förlorade ges materialet eller produkten en andra chans. På så sätt värnas miljön. När nya produkter tas fram utgår vi alltid från material som skänkts. Materialet och fantasin bestämmer vad som blir. Vi ser till att det finns olika svårighetsgrad i tillverkningsprocessen för att kunna erbjuda bra arbetsuppgifter till människor med olika förutsättningar och kunskap.

Du kan köpa våra REMAKE-produkter i Stadsmissionens Secondhand på St Kvarngatan 51 i Malmö.

GÅVOINLÄMNING OCH LAGER

Stora mängder textilier, möbler, husgeråd, elprodukter, böcker, tavlor och andra produkter skänks regelbundet till vår Gåvoinlämning på Grönegatan 36 i Malmö. Där sorteras gåvorna och skickas sedan vidare till rätt avdelning på Skåne Stadsmission. Gåvorna används sedan av våra deltagare i de sociala verksamheterna, säljs i Stadsmissionens Secondhand eller fungerar som material till Stadsmissionens REMAKE.

Kontakt: 040 – 664 22 58