“För er är jag en människa
inte bara ett namn och nummer”