arv_logo_rgb

 

Ensamma barn på flykt

Projektet drivs inom ramen för Unga Forum med projektmedel från Allmänna Arvsfonden.

Syftet med “Ensamma barn på flykt” är att nå ut till och garantera stöd till barn, ungdomar samt unga vuxna för att tillgodose och uppnå mänskliga rättigheter, ökad egenmakt och ett värdigt liv. Målgruppen inkluderar de personer som av olika anledningar valt att avvika från asylboenden alternativt de som vistas i landet utan att ha inlett en asylprocess. Genom att erbjuda individuellt stöd i form av samtal och juridisk rådgivning/ombudskap önskar rådgivningen till att tillvarata, bevaka samt lobba för målgruppens rättigheter samt en rättssäker process.

Utöver individuellt stöd finns en öppen verksamhet i en trygg hemlik miljö där möjlighet till social samvaro, gemensamma middagar, språkträning och olika typer av aktiviteter som är relevanta och tillgodoser målgruppens behov och önskemål. I den öppna verksamheten tillgodoses även basbehov i form av kläder, mat, hygienartiklar och möjlighet till dusch och tvätt.

Syftet med projektet inbegriper även att genom påverkansarbete och samarbete bidra till att de offentliga myndigheterna i Sverige i större utsträckning än idag kan inkludera målgruppen. Genom att delta i en nationell samordning kring målgruppen vill vi sprida vår kunskap och metod genom samarbete och utbyte med andra organisationer, föreningar samt berörda myndigheter.

I projektet arbetar fyra personer, Klas (projektledare), Charlotta (jurist), Bagher (fältarbetare) och Mouhanad (fältarbetare). För att nå ut till aktuell målgrupp samarbetar med projektet med organisationer och föreningar i närområdet vilka är i kontakt med den målgrupp projektet vänder sig till.

Kontakt:
Unga Forum
Bangatan 7 i Malmö

Telefon:
Projektledare: 0766-471536
Jurist: 0766-471535
Fältarbetare: 073-2040343
e-post: barnpaflykt@skanestadsmission.se

Du kan läsa mer på projektets hemsida

bild på mugg

 

EU-migranter som resurs

I ett gränslöst Europa söker sig människor till Sverige för att jobba, men en stor grupp EU-medborgare stöter på problem och fördomar i kontakten med allmänheten. Istället för arbeta blir många tvungna att tigga på gatorna, trots att de egentligen har rätt att arbeta i alla EU-länder.

Sveriges Stadsmissioner vill med projektet EU-migranter som resurs visa att det är möjligt för EU-migranter att komma närmare den svenska arbetsmarknaden. Vi tror dessutom att det är bråttom. Vi uppsöker och inleder vi samarbeten med arbetsgivare som vill utveckla konkreta alternativ till tiggeri och visa goda exempel på hur vi kan lyckas med arbetsintegrering. Vi vänder oss också till dig som privatperson.

Projektet kommer att pågå under en tvåårsperiod och avslutas 2016. Innan projektets avslut kommer vi att samla gemensamma erfarenheter och goda exempel i en metodhandbok. Vi hoppas kunna bidra till en mer nyanserad och positiv bild av EU-medborgare som en resurs på arbetsmarknaden och engagera fler så att frågan hålls aktuell och levande.

Digital presentation på pratajobb.nu
Inom ramen för projektet finns nu en digital presentation av jobbsökande EU-medborgare på www.pratajobb.nu. Den visar att det finns en bred kompetens och relevant erfarenhet bland personerna som väljer att presentera sig i satsningen. Här finns tex bagare, snickare, mjukvaruutvecklare, yrkesförare och städspecialist representerade. Målet är att insatsen ska underlätta jobbmatchning mellan parter som kanske inte annars möts.

Bakom projektet EU-migranter som resurs står Sveriges Stadsmissioner med lokala verksamheter i Uppsala, Stockholm, Linköping och Skåne. Projektet drivs av Sveriges Stadsmissioner med stöd av Postkodlotteriet.

Läs mer på www.jobbistället.se.

Kontakt:

Christian Tigerblad
Projektledare Malmö, EU-migranter som resurs
Tel: 0766 471 526
Epost: christian.tigerblad@skanestadsmission.se

LOGGA ESF

Samverkan mot utanförskap

Projektet ”Samverkan mot utanförskap” drivs av Skånes Stadsmission med bidrag från Europeiska Socialfonden, ESF. Projektet kommer att pågå under tre år med start 1 januari 2017. Projektet vänder sig till deltagare som på grund av psykiska, fysiska och psykosociala funktions- och arbetshinder har haft eller riskerar en lång tid av arbetslöshet. Det vänder sig också till utrikesfödda personer som vill öva svenska språket i vardagsmiljö. Syftet med projektet är att ge förbättrade möjligheter till utbildning, sysselsättning, arbete och deltagande i samhället.

Skånes Stadsmission erbjuder deltagarna olika former av arbetsträning, rehabilitering och praktik i våra sociala företag. I företagen erbjuds anpassade arbetsuppgifter i en trygg och välkomnande miljö. Arbetet i verksamheterna varvas sedan med individuella insatser, utbildningsdagar och gemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen. Arbetstider, arbetsuppgifter och stödinsatser anpassas efter varje enskild deltagares förutsättningar och behov.

Ute i verksamheterna har vi utbildade handledare som följer deltagarna och fungerar som stöd och motivation i det dagliga arbetet. Tillsammans med deltagaren har handledaren regelbunden kontakt med handläggare från arbetsförmedling och försäkringskassa. Arbetstider, arbetsuppgifter och stödinsatser planeras i samråd efter varje enskild deltagares förutsättningar och behov. Vi erbjuder arbetsplatser inom följande verksamheter:

  • Gåvoinlämning och lager (sortering och lagerarbete, prissättning och kvalitetsbedömning av varor)
  • Second hand-butiker (butiksarbete, kundbemötande och försäljning)
  • Café och restaurang (kundbemötande, matlagning, servering och disk)
  • Handtaget (godstransport, hemkörning av möbler och varor)
  • Remake (sömnad, design och konstruktion där gamla tyger och varor blir nya produkter)
  • Oblatbageri (bageri och förpackning)

För att få en plats hos oss kan antingen handläggaren eller deltagaren direkt kontakta:

Jenny Hubertsson 0766 – 47 15 37