Stadsmissionshälsan

Stadsmissionshälsan finns i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Den omfattar både hälso-, sjuk- och tandvård och drivs i samverkan med Region Skåne.

Verksamheten har som mål att erbjuda personer som lever i hemlöshet, som har missbruksproblematik och andra socialt utsatta grupper den vård de har rätt till men som ibland kan vara svår att tillgodogöra sig inom den ordinarie vården. Läkare, sjuksköterska och psykiatriker är knutna till Stadsmissionshälsan.

Hälso-och sjukvård på öppen drop-in-mottagning

Stadsmissionshälsan är en öppen drop-in mottagning och ingen tidsbokning krävs. På plats finns sjuksköterska. Vid behov av läkare kontakta sjuksköterskan för vidare information.

Att fånga upp patienterna i ett tidigt skede, för att förhindra allvarligare sjukdomstillstånd, är en mycket viktig del i arbetet.

Stadsmissionens tandvård

Skåne Stadsmissions Tandhälsa i Malmö ser just nu över sin utrustning med hjälp av extern kompetens och håller därför stängt. Under tiden lotsar vi våra patienter tryggt vidare inom tandvården så att de får den hjälp de behöver.

Helhetssyn i arbetet

Hälso-och sjukvårdspersonalen arbetar i nära samverkan med socionomer och andra nödvändiga yrkesgrupper inom den egna verksamheten och från den offentliga sektorn.

Öppettider

Malmö
Korsgatan 14, Malmö
040 – 6642251 (direkt)
040-664 22 40 (vxl)

Sjuksköterskemottagning
Månd – fred kl. 9.30-12
Tisd – fred kl.13-15

Läkarmottagning
Vid behov av läkare kontakta sjuksköterskan för vidare information.

Tandläkarmottagning
Tisd och torsd kl. 13-15

Kristianstad
Norretullsvägen 9, Kristianstad
0708-930371
040 – 664 22 40 (vxl)

Sjuksköterskemottagning
Månd, tisd, onsd, fred
Kl 8.00-12.00

Övrig tid enl överenskommelse

Helsingborg
Gasverksgatan 26, Helsingborg
042-21 90 30
0733-160170
040-664 22 40 (vxl)

Sjuksköterskemottagning
Månd kl 9.30 – 14.00
Tisd kl 9.00 – 12.00
Onsd kl 14.00 – 18.30
Torsd kl 9.00 – 14.00
Fred kl 9.00 – 12.00

Läkarmottagning
Onsd kl 16.30-18.30

Click here to add your own text