Körsbärsträd

Skåne Stadsmissions Trygga boenden

Trygga boenden vänder sig till  kvinnor 18+ och kvinnor med barn, som är i behov av boende i kombination med stöd. Trygga boende har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva stödboende. Målgruppen är människor som lever under svåra omständigheter. Det kan bero på ekonomisk utsatthet, hot och våld i relationer, avsaknad av bostad, saknad av struktur i vardagen, sociala nätverk och- eller familj. Fokus ligger på att individen ska bli självständig och klara ett boende på egen hand. Samtliga boenden är drogfria och alla placeringar sker via socialtjänsten.

Vi erbjuder följande boendeformer:

– Träningslägenheter för unga vuxna 18-25 år
– Familjekollektiv, för kvinnor 18+ med ett eller två barn
– Kollektivt och enskilt boendet gör kvinnor 18+
– Lägenheter i varierande storlekar för kvinnor med ett eller flera barn

Gemensamt för alla boenden är att de är mysigt inredda och fullt möblerade samt har nödvändig basutrustning.

Hur arbetar vi på Trygga Boenden?

På Trygga Boenden arbetar vi relationsbyggande, vi erbjuder samtalsstöd utifrån MI (Motiverande samtal), materialet ”Hitta Rätt” och vi använder oss av en individuell planering för samtliga boende. Verksamheten genomsyras av barnkonventionen.

Detta stöd erbjuder Trygga boende:

 • En individuell planering, där den boende tillsammans med sin kontaktperson sätter upp mål och delmål under boendetiden
 • Stödsamtal en gång i veckan. Dessa kan se olika ut beroende på vad som passar varje individ.
 • Möjlighet till praktik inom Skåne Stadsmission om den boende saknar sysselsättning
 • Läxhjälp med hjälp av volontär
 • Gemensamma aktiviteter
 • En lugn och trygg boendemiljö
 • Individanpassat stöd
 • Stöd som främjar egenmakt, självkänsla och självförtroende
 • Fokus på den boendes psykiska och fysiska välmående
 • Individuella aktiviteter efter behov
 • Stöd i kontakten med myndigheter och sjukvård
 • I akuta fall kan den boende få hjälp via Stadsmissionshälsan
 • Stöd i föräldrarollen
 • Alla barn blir sedda på boendet
 • Individuella och gemensamma aktiviteter för mamman och barnet

Stor erfarenhet och bred kompetens i personalen

På Trygga Boenden får de boende stöd av personal med varierande kompetens och erfarenhet. Majoriteten av personalen är socionomer, alternativt med annan relevant utbildning. Samtliga är utbildade i MI.  I personalgruppen talar vi sju olika språk.

Personalen är tillgänglig dygnet runt på vår akuttelefon.

Vill du placera på Trygga boende Lindängen, träningslägenheter, familjekollektiv kvinnor 18+ med ett eller två barn eller i lägenhet för kvinna 18+ med barn? Ring 0721-861227

Vill du placera på Trygga Boende Värnhem, kollektivt boende kvinnor 18+, Ring 0766-471504