Vi söker en direktor till Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Vi erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt genom arbetet på våra mötesplatser, boenden, hälsovårdsmottagningar och sociala företag.

Skåne Stadsmissionen är en idéburen organisation med verksamhet i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Social verksamhet bedrivs parallellt med sociala företag som t ex secondhandbutiker. Skåne Stadsmission är en icke-vinstdrivande stiftelse. Verksamheten finansieras genom gåvomedel, bidrag, avtal och försäljningsintäkter. Drygt 100 personer arbetar inom Skåne Stadsmission. Gällande kollektivavtal tillämpas för samtliga anställda. Ungefär 60 volontärer bidrar med sin tid och kompetens.

Att använda namnet Stadsmission innebär att träda in i ett sammanhang av cirka 500 stadsmissioner i världen. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner bildades 2008 och arbetar för att driva opinionsbildning och insamlingar nationellt. Inom ramen för organisationen är syftet också att leda en dialog för utvecklingsfrågor för människor i utsatthet och utanförskap i Sverige.


Uppdraget

Ditt uppdrag som direktor är att ta Skåne Stadsmission in i framtiden utifrån förändrade behov och förutsättningar i samhället. Du ansvarar för att utveckla verksamheten och till din hjälp har du en engagerad ledning och styrelse samt kompetenta medarbetare.

Du leder den strategiska styrningen av verksamheten med hjälp av ett engagerat ledarskap och en entreprenöriell orientering men utifrån struktur och en god arbetsmiljö. Det kräver affärsmässighet och god kännedom om både offentlig verksamhet såväl som näringsliv. Ledningsgrupper i organisationen har det operativa ansvaret men du är synlig och kunnig om all verksamhet.

Ditt ledarskap präglas av förmågan att skapa en gemensam riktning och långsiktig hållbar utveckling. Du är inkluderande och med en tydlig vilja att bygga teamkänsla. Tydliga mål med återkoppling och uppföljningar är centralt och görs metodiskt, med struktur och tydliga processer genom hela verksamheten. Rollen innebär även att du:

 • är en synlig profil i olika externa sammanhang. Du deltar i påverkansarbetet mot politiker, beslutsfattare, media och samhället i stort.
 • synliggör Skåne Stadsmission och skapar långsiktiga relationer med näringslivet i Skåne.
 • du är engagerad i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Fokus i uppdraget ligger på den lokala/regionala verksamheten men din närvaro och ditt engagemang i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en viktig uppgift för att säkerställa stadsmissionernas framtid.
 • du ingår i nätverk och samverkar med kommuner, Region Skåne, lokala och regionala idéburna organisationer som är inriktade på socialt arbete

Personliga erfarenheter och egenskaper

Vi söker dig som har djupa insikter om den idéburna sektorn. Kunskap om hur man möter människor i utsatthet är nödvändigt för att lyckas med uppdraget. Du har en egen stark värdegrund kring integritet, respekt och medmänsklighet.

Du är en erfaren ledare och leder medarbetare med tydlighet och vision. Du är strategisk och har fallenhet för att lyfta blicken för att se långsiktiga konsekvenser av strategiska beslut.

I tjänsten kommer du vara talesperson och offentlig företrädare för Skåne Stadsmission. Vi söker därför en kommunikativ person som är utåtriktad och kontaktskapande. Du har erfarenhet av påverkansarbete och strategiska kontakt med myndigheter, politiker och andra intressenter och kommunicerar på ett klart, välformulerat och engagerat sätt.

 • Flerårig erfarenhet som chef med personalansvar och vana att leda i förändring
 • Erfarenhet från idéburen sektor samt socialt alternativt diakonalt arbete
 • Erfarenhet av påverkansarbete mot politiker och andra beslutsfattare
 • Goda kunskaper gällande budgetarbete, prognos och ekonomisk uppföljning
 • Erfarenhet av styrelsearbete
 • Intresse av
  • samhällsutveckling och den inrikespolitiska debatten
  • vår tids samhällsstrukturer och behovet av medmänsklig omsorg
 • Nätverk i
  • Skåne, gärna inom kommun, region och näringsliv
  • Nätverk i Sverige och internationellt är meriterande
 • Relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet

Söker du ett spännande arbete där du har möjlighet att skapa avtryck och göra skillnad?

Varmt välkommen med din intresseanmälan redan idag. Ansök gärna genom att klicka på länken https://youcru.it/7icTmi

Då urvalet sker löpande vill vi gärna att du ansöker före den 30 november.
Vid frågor kontakta gärna Carl-Rafael Fredson på Green Search & Selection AB,  crfr@greensearch.se,
mobil 0703-817080

Skåne Stadsmission
skanestadsmission.se

RSS – Riksorganisationen Sveriges Stadsmissioner
sverigesstadsmissioner.se