Vikarier till Café David och Nattjouren

Café David i Malmö drivs i form av en mötesplats och café. Här erbjuds människor som befinner sig i hemlöshet och social utsatthet, människor med psykisk ohälsa, aktivt missbruk samt ensamma äldre en lugn och trygg plats att vara på. Café David tillgodoser akuta behov i form av mat, rena kläder, duschmöjligheter samt erbjuder en social gemenskap. Café David stödjer deltagarna i den långsiktiga processen att förändra sina livssituationer och finns till hands i kontakten med berörda myndigheter. Aktiviteter och utflykter genomförs varje vecka tillsammans med deltagarna och Stadsmissionens volontärer för att stimulera till en aktiv och positiv vardag.

Nattjouren erbjuder den som blivit akut hemlös en säng för natten och i samband med detta motiveras individen till kontakt med socialtjänsten för att dagtid ordna annat boende/behandling. Detta görs utifrån ett medmänskligt bemötande i kombination med erbjudande av stöd och delaktighet i individens situation.

Arbetsuppgifter
• Samtal – Lyssna och vägleda människor som befinner sig i destruktivt mående.
• Samarbeta och vara stöd i kontakten med t.ex. myndigheter, organisationer, institutioner, anhöriga mm.
• Utföra aktiviteter tillsammans med deltagarna.
• Tillgodose behov gällande dusch samt klädutlämning.

Vi söker nu vårdare till Café David:
Vikariat Café David 1/9-31/12-2018 100%
Vikariat Café David 1/9-31/12-2018 80%
samt extra vid behov Café David och Nattjouren
Kontakt och ansökan till:
talina.marcusson@skanestadsmission.se