Skånemejerier donerar mejeriprodukter till vår verksamhet

– För oss som företag, och för våra kunder, är såväl ekologisk som social hållbarhet av hög prioritet. Därför är det perfekt för oss att de produkter som av olika anledningar inte kunnat säljas, kommer till nytta hos Skåne Stadsmission, säger Jeanette Flodqvist, hållbarhetschef på Skånemejerier.

För att produkter som inte kan säljas ska komma till nytta har Skånemejerier valt att gå in i ett samarbete med Skåne Stadsmission. Skånemejerier har under en längre tid haft fokus på att minska matsvinn. Det finns alltid en risk för överproduktion, men när det uppkommer ett överskott med kort datum försöker man sälja till rabatterade priser. Det som inte går att sälja kasseras, och det är dessa produkter som nu kan tas tillvara på i samarbete med Skåne Stadsmission.

– Under året stärkte vi samarbetet med Skåne Stadsmission, genom att öka våra donationer av mjölk, yoghurt, ost och andra näringsrika produkter. Det är ett samarbete som gör att vi minskar matsvinnet och samtidigt kan hjälpa dem som behöver det allra mest. Den mat vi inte kan skänka för mänsklig konsumtion omvandlas till djurfoder, och i tredje hand omvandlas den till biogas som används som energi i våra mejerier. Detta är ett bra exempel på hur vi måste tänka i ett cirkulärt system, säger Jeanette Flodqvist.

Relaterade artiklar

​Skånemejerier donerar överskottsprodukter till Stadsmissionen

”Att donera överskottsprodukter till Café David leder inte bara till att vi kan arbeta mot FNs mål för en hållbar utveckling och agera som en ansvarsfull företagsmedbogare utan även till motivation och stolthet ibland våra medarbetare. En riktigt win-win situation för alla parter.”

►Läs mer

Fler samarbeten