Är du vår nya enhetschef i Kristianstad?

Skåne Stadsmission är en fristående, idéburen organisation som driver professionell social verksamhet för människor som lever i utsatta livssituationer, både akut och långsiktigt.

Just nu pågår en spännande utveckling i Kristianstad dit vi söker en enhetschef. Vi har bl a startat upp en gåvomottagning och lagerförsäljning i mindre skala och tillsammans med viktiga samarbetspartners planerar vi även för en familjeverksamhet.

Café David är vår öppna verksamhet för personer i hemlöshet som lever med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. På Café David kan vi vara behjälpliga med:

 • Kontakt med myndigheter, andra aktörer och organisationer.
 • Hälso-och sjukvårdsfrågor
 • Aktiviteter med utgångspunkt från den individuella kreativiteten med fokus på stort inflytande från deltagarna.
 • Akut nödhjälp som möjlighet att sköta den personliga hygienen, mat, akut boende.
 • Samtal med utgångspunkt från den enskildes behov och vad den enskilde vill ha hjälp med.

Nattjouren är ett akutboende för människor som lever ett ambulerande liv utan fast boende. Jouren är öppen året runt med sängplats, dusch, rena kläder och varm mat. Målet är att skapa en lugn och trygg miljö med motiverande samtal så att våra kvinnliga och manliga deltagare kan komma vidare i livet till eget boende eller behandling.

Verksamheten bedrivs i samarbete med Stadsmissionshälsans sjuksköterskemottagning med tillgång till sjuksköterska och läkare.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för att planera, strukturera och driva verksamheterna mot uppsatta mål tillsammans med avdelningschef, kollegor och medarbetare. Du utvecklar och utvärderar arbetet genom löpande kvalitetsarbete samt ansvarar för de ansöknings- och återrapporteringsförfarande som är aktuella för den gåvofinansierande verksamheten.

Du har människans bästa för ögonen och leder de förändringar som krävs för en positiv utveckling av organisationen och verksamheterna.

Som enhetschef har du personalansvar och du skapar en lugn och trygg miljö präglad av arbetsglädje med våra besökare i fokus. Du leder och deltar aktivt i verksamheternas budgetarbete.

I Kristianstad finns ett väl upparbetat nätverk och att arbeta med nätverkande är en viktig del av uppdraget.

Du arbetar aktivt med att inhämta och sprida kunskap om verksamheterna och dess målgrupper.

Vi förutsätter att du

 • Kan identifiera dig med Stadsmissionens värdegrund
 • Har erfarenhet av arbetsledning
 • Har ett uttalat engagemang och intresse för att arbeta med människor
 • Har kontaktnät och kännedom om lokala förhållanden i Kristianstad
 • Har förmåga att samarbeta, bygga relationer och skapa nätverk
 • Har kommunikativ förmåga och förmåga att coacha andra
 • Är nytänkande och har lust att utveckla såväl medarbetare som verksamhet
 • Har förmåga att tala inför grupp och i olika offentliga sammanhang
 • Har god kännedom om olika målgruppers behov
 • Innehar B-körkort
 • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Utbildning/erfarenheter

 • Beteendevetenskaplig högskoleutbildning

Det är meriterande om du har fördjupade kunskaper inom till exempel jämställdhet, hbtq-frågor, migrationsfrågor och/eller mänskliga rättigheter.

Anställningstid

Tillsvidareanställning 100 %
Tillträde enligt överenskommelse.

Kollektivavtal

Vård och Omsorg

Sista ansökningsdag: 2019-11-15

Kontaktpersoner

Sara Larsson, Enhetschef 
Sara.larsson@skanestadsmission.se
Tel 0766-47 15 29

Marie Hendra, Avdelningschef 
Marie.hendra@skanestadsmission.se
Tel 0766-47 15 34

Ansökan skickas via e-post: jobbahososs@skanestadsmission.se

 

Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligt Skåne genom att försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring. Skåne Stadsmissions verksamheter är uppskattade och har ett brett nätverk med många samarbetspartners inom bland annat kommun, kyrka, näringsliv. Antalet företag och privatpersoner som stödjer oss genom att skänka mat, produkter och/eller tjänster till våra verksamheter är många. Volontärer och frivilliga medarbetare är en viktig del i det dagliga arbetet i våra verksamheter. Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.