Inlägg av Eva Emmelin

Att möta människor i kris

Trots att han beskriver sig som en ”rättfram holländare” är Boris Phefferkorns bästa verktyg tystnaden. – Arbetet på Café David är en ständig balansgång mellan att låta människor vara ifred […]