Är du vår nya platsansvarig inom Sociala företag?

Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligt Skåne genom att försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring. Våra verksamheter har ett brett nätverk med många samarbetspartners inom bland annat kommun, kyrka, näringsliv. Antalet företag och privatpersoner som stödjer oss genom att skänka mat, produkter och/eller tjänster är många.

Volontärer och frivilliga medarbetare är en viktig del i det dagliga arbetet i våra verksamheter.

Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Skåne Stadsmissions sociala företag erbjuder människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden arbetsträning och meningsfull sysselsättning. Vi levererar hållbara produkter och tjänster till stadsmissionens sociala verksamheter och våra kunder.

Just nu pågår en spännande utveckling inom våra sociala företag och vi söker en ny platsanasvarig till sorteringen på vår gåvomottagning.

Verksamheten ansvarar för leveranser till Skåne stadsmissions sociala verksamheter och secondhand butiker.

Sorteringen är en del av Skåne Stadsmissions sociala företag med ansvar för:

 • att gåvor tas hand om på bästa sätt och sorteras efter behov till verksamheter och butiker
 • att deltagare som gör sin arbetsträning hos oss arbetar i en trygg arbetsmiljö i enlighet med sin individuella utvecklingsplan
 •  att leveranser förbereds enligt beställning med hänsyn till leveransdatum

Dina arbetsuppgifter som platsansvarig:

Tjänsten platsansvarig innebar att ha ansvar för att tillgodose den dagliga driften i samarbete med övriga medarbetare och de som arbetstränar hos oss. Det ingår i rollen att delta aktivt i planering och utveckling av hela enheten samt att tillgodose att gällande rutiner och policys följs. Som platsansvarig ansvarar du även för att följa upp deltagares arbetsträningsprocess tillsammans med dennes handläggare från anvisande myndigheten samt för att handleda deltagare inom arbetet när det inte finns handledare på plats.

Vi förutsätter att du:

 • Kan identifiera dig med Stadsmissionens värdegrund
 • Har erfarenhet av arbetsledning
 • Har ett uttalat engagemang och intresse för att arbeta med människor
 • Har kommunikativ förmåga och förmåga att samarbeta med och coacha andra
 • Är nytänkande och har lust att bidra till utveckling för såväl deltagare som verksamhet
 • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Utbildning/erfarenheter

Högskoleutbildning, socionom eller likvärdig

Det är meriterande om du har erfarenhet eller fördjupade kunskaper inom till exempel arbetsmarknadsinsatser, butikförsäljning, hållbarhet och/eller socialt företagande.

Anställningstid

Tillsvidareanställning 100 %
Tillträde enligt överenskommelse.

Kollektivavtal:

Vård och Omsorg

Sista ansökningsdag: 2019-11-29

Kontaktpersoner:

Enhetschef Alireza Mobasheri
Alireza.mobasheri@skanestdsmission.se

Tel. 076-6471530
Avdelningschef Marie Hendra
Marie.hendra@skanestadsmission.se
Tel 0766-471534

Ansökan skickas via e-post: jobbahososs@skanestadsmission.se

Vi söker personal till värmestuga i vinter

Vintern närmar sig och vi behöver din hjälp för att bedriva en nattöppen värmestuga för de som inte har en trygg plats att vistas på. Antalet hemlösa i Malmö överstiger långt de befintliga antalet platser med möjlighet till värme som finns idag.

Värmestuga Vuxna är ett samarbete mellan Skåne Stadsmission, Svenska Kyrkan, Kontrapunkt, Röda Korset och Fryshuset. Skåne Stadsmission har arbetsgivaransvaret. Värmestugan Vuxna samarbetar nära med Värmestugan Unga.

Om oss

Skåne Stadsmission är en fristående, idéburen organisation som driver professionell social verksamhet Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn grundar sig i ett arbete för att ge alla människor ökad egenmakt.

Vi söker

Samordnare
Vi söker en samordnare. Du har erfarenhet av att leda och fördela arbetsuppgifter i ett team och är bekväm med att ha ett övergripande ansvar och att arbeta samordnande och planerande. Du bör ha vana av att driva processer självständigt. Du är socionom eller har annan likvärdig utbildning eller erfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av att möta människor i utsatthet och är flexibel och inlyssnande samt van att hantera oförutsägbara situationer. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du kommer ha varierade arbetstider som inkluderar dag, kväll, viss natt och helgtjänstgöring enligt ett rullande schema.

Nattpersonal
Vi söker sex personer som kommer att arbeta nattskift. Ni har tidigare erfarenhet av att möta människor i utsatthet. En huvuduppgift är att ha kontakt och kommunicera med gäster och volontärer. Ni samarbetar bra i grupp är bra på konflikthantering och har ett värdigt, vänligt, bekräftande men tydligt förhållningssätt. Nattpersonalen utgör ett team som arbetar nära varandra, tillsammans ser ni till att rutiner och regler efterföljs och att logistiken flyter på under natten. Ni löser de konflikter som kan uppstå varsamt och kommunicerar och interagerar med besökare och har en god uppsikt över lokalen. Stor vikt sätts till personlig lämplighet. Språkkompetens är meriterande

Volontärsamordnare
Vi söker en volontäransvarig på 75%. Du ansvarar för rekrytering, viss utbildning, bokning och uppföljning av de volontärer som kommer vara inne i verksamheten under nätterna. Du är självgående med ett stort kontaktnät och en god kommunikationsförmåga. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift och är van att nätverka med andra aktörer. Din arbetstid kommer mestadels vara förlagd till dagtid. Du kommer samarbeta med volontäransvarig för Värmestuga Ung.

Anställningen

En förutsättning för tillsättning av tjänsterna är att sökt finansiering erhållesAlla tjänsterna tillsätts löpande och kommer att vara tidsbegränsade visstidsanställningar. Arbetstiden kommer att vara förlagd oregelbundna tider och innebär nattarbete under tidsperioden 1/12-15/4.

Tjänsten omfattas av kollektivavtal Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg.

Ansökan

Skicka CV och personligt brev till liv.palm@skanestadsmission.se

Sista ansökningsdag 17/11

Är du vår nya enhetschef i Kristianstad?

Skåne Stadsmission är en fristående, idéburen organisation som driver professionell social verksamhet för människor som lever i utsatta livssituationer, både akut och långsiktigt.

Just nu pågår en spännande utveckling i Kristianstad dit vi söker en enhetschef. Vi har bl a startat upp en gåvomottagning och lagerförsäljning i mindre skala och tillsammans med viktiga samarbetspartners planerar vi även för en familjeverksamhet.

Café David är vår öppna verksamhet för personer i hemlöshet som lever med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. På Café David kan vi vara behjälpliga med:

 • Kontakt med myndigheter, andra aktörer och organisationer.
 • Hälso-och sjukvårdsfrågor
 • Aktiviteter med utgångspunkt från den individuella kreativiteten med fokus på stort inflytande från deltagarna.
 • Akut nödhjälp som möjlighet att sköta den personliga hygienen, mat, akut boende.
 • Samtal med utgångspunkt från den enskildes behov och vad den enskilde vill ha hjälp med.

Nattjouren är ett akutboende för människor som lever ett ambulerande liv utan fast boende. Jouren är öppen året runt med sängplats, dusch, rena kläder och varm mat. Målet är att skapa en lugn och trygg miljö med motiverande samtal så att våra kvinnliga och manliga deltagare kan komma vidare i livet till eget boende eller behandling.

Verksamheten bedrivs i samarbete med Stadsmissionshälsans sjuksköterskemottagning med tillgång till sjuksköterska och läkare.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för att planera, strukturera och driva verksamheterna mot uppsatta mål tillsammans med avdelningschef, kollegor och medarbetare. Du utvecklar och utvärderar arbetet genom löpande kvalitetsarbete samt ansvarar för de ansöknings- och återrapporteringsförfarande som är aktuella för den gåvofinansierande verksamheten.

Du har människans bästa för ögonen och leder de förändringar som krävs för en positiv utveckling av organisationen och verksamheterna.

Som enhetschef har du personalansvar och du skapar en lugn och trygg miljö präglad av arbetsglädje med våra besökare i fokus. Du leder och deltar aktivt i verksamheternas budgetarbete.

I Kristianstad finns ett väl upparbetat nätverk och att arbeta med nätverkande är en viktig del av uppdraget.

Du arbetar aktivt med att inhämta och sprida kunskap om verksamheterna och dess målgrupper.

Vi förutsätter att du

 • Kan identifiera dig med Stadsmissionens värdegrund
 • Har erfarenhet av arbetsledning
 • Har ett uttalat engagemang och intresse för att arbeta med människor
 • Har kontaktnät och kännedom om lokala förhållanden i Kristianstad
 • Har förmåga att samarbeta, bygga relationer och skapa nätverk
 • Har kommunikativ förmåga och förmåga att coacha andra
 • Är nytänkande och har lust att utveckla såväl medarbetare som verksamhet
 • Har förmåga att tala inför grupp och i olika offentliga sammanhang
 • Har god kännedom om olika målgruppers behov
 • Innehar B-körkort
 • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Utbildning/erfarenheter

 • Beteendevetenskaplig högskoleutbildning

Det är meriterande om du har fördjupade kunskaper inom till exempel jämställdhet, hbtq-frågor, migrationsfrågor och/eller mänskliga rättigheter.

Anställningstid

Tillsvidareanställning 100 %
Tillträde enligt överenskommelse.

Kollektivavtal

Vård och Omsorg

Sista ansökningsdag: 2019-11-15

Kontaktpersoner

Sara Larsson, Enhetschef 
Sara.larsson@skanestadsmission.se
Tel 0766-47 15 29

Marie Hendra, Avdelningschef 
Marie.hendra@skanestadsmission.se
Tel 0766-47 15 34

Ansökan skickas via e-post: jobbahososs@skanestadsmission.se

 

Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligt Skåne genom att försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring. Skåne Stadsmissions verksamheter är uppskattade och har ett brett nätverk med många samarbetspartners inom bland annat kommun, kyrka, näringsliv. Antalet företag och privatpersoner som stödjer oss genom att skänka mat, produkter och/eller tjänster till våra verksamheter är många. Volontärer och frivilliga medarbetare är en viktig del i det dagliga arbetet i våra verksamheter. Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Café David i Malmö söker timvikarier

På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne

Skåne Stadsmission bildades 1916 och är en fristående, idéburen organisation som driver professionell, social verksamhet för människor i hemlöshet, beroendeproblematik och annan social utsatthet. Det dagliga arbetet spänner från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för individen. Arbetet utförs av utbildad och erfaren personal och utgår alltid från ett helhetsperspektiv med den enskilda människans behov i fokus. Skåne Stadsmission arbetar även med förändring i ett större sammanhang, genom att belysa orättvisor och skapa opinion där vi ser att det finns behov. Det handlar då främst om att öka medvetenheten om människors utsatthet och livsvillkor och därmed även skapa och kanalisera engagemang i samhället.

Om arbetsplatsen
Café David är en öppen verksamhet för människor som lever i någon form av utsatthet och drivs i form av en mötesplats och café. Här erbjuds människor en trygg plats att vara på. Café David tillgodoser akuta behov i form av mat, rena kläder, duschmöjligheter samt erbjuder en social gemenskap. Verksamheten stödjer deltagarna i den långsiktiga processen att förändra sina livssituationer och finns till hands i kontakten med berörda myndigheter. Aktiviteter och utflykter genomförs varje vecka tillsammans med deltagarna för att stimulera till en aktiv och positiv vardag.

Verksamheten erbjuder:

 • Aktiviteter med utgångspunkt från den individuella kreativiteten med fokus på stort inflytande från deltagarna.
 • Akut nödhjälp så som möjlighet att sköta den personliga hygienen samt mat.
 • Strukturerade samtal med utgångspunkt på deltagarens behov och situation.
 • Kontakt med myndigheter, andra aktörer och organisationer.
 • Rådgivning av Stadsmissionshälsan.

Arbetsuppgifter i Café David
Arbetsuppgifterna består av att finnas till hands och stötta varje deltagare genom att se och bemöta varje människa där hen befinner sig just för stunden. Detta innefattar samtalsstöd och vägledning kring dess situation samt att hänvisa till rätt instans, internt och externt. Arbetet innebär även att servera måltider, tillgodose behov gällande dusch samt klädutlämning och utförandet av aktiviteter tillsammans med deltagarna.

Önskvärda erfarenheter och kvalifikationer

 • Kännedom om målgruppen
 • Erfarenhet av konflikthantering och gränssättning
 • God samarbetsförmåga
 • Uttalat engagemang och intresse för att arbeta med människor
 • God kommunikativ förmåga
 • B-körkort
 • Språkkunskaper är meriterande

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningen
Anställningen är en vid behovsanställning med start omgående.

Kollektivavtal: Arbetsgivaralliansen Bransch- och löneavtal Vård och omsorg 

Sista ansökningsdag: 2019-11-18, urval sker löpande.

Ansökan skickas till: Är du intresserad av ett arbete som timvikarie hos oss är du välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) till ingrid.foschi@skanestadsmission.se.  

Kontakt
Ingrid Foschi
ingrid.foschi@skanestadsmission.se
040-664 22 52

Café David i Malmö söker timvikarier till köket

På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne

Skåne Stadsmission bildades 1916 och är en fristående, idéburen organisation som driver professionell, social verksamhet för människor i hemlöshet, beroendeproblematik och annan social utsatthet. Det dagliga arbetet spänner från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för individen. Arbetet utförs av utbildad och erfaren personal och utgår alltid från ett helhetsperspektiv med den enskilda människans behov i fokus. Skåne Stadsmission arbetar även med förändring i ett större sammanhang, genom att belysa orättvisor och skapa opinion där vi ser att det finns behov. Det handlar då främst om att öka medvetenheten om människors utsatthet och livsvillkor och därmed även skapa och kanalisera engagemang i samhället.

Om arbetsplatsen
Café David är en öppen verksamhet för människor som lever i någon form av utsatthet och drivs i form av en mötesplats och café. Här erbjuds människor en trygg plats att vara på. Café David tillgodoser akuta behov i form av mat, rena kläder, duschmöjligheter samt erbjuder en social gemenskap. Verksamheten stödjer deltagarna i den långsiktiga processen att förändra sina livssituationer och finns till hands i kontakten med berörda myndigheter. Aktiviteter och utflykter genomförs varje vecka tillsammans med deltagarna för att stimulera till en aktiv och positiv vardag.

Arbetsuppgifter i restaurangverksamheten
Arbetsuppgifterna består av att tillreda frukost, lunch mm. Planera och förbereda arbetet. Göra beställningar samt ta emot varor. Tillaga husmanskost, storkök, catering samt vissa administrativa uppgifter.

Profil
Erfarenhet av storkök är meriterande. Du bör vara stresstålig, ansvarstagande och ha en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningen
Anställningen är en vid behovsanställning med start omgående. Arbetstiden förläggs dagtid mellan kl 06.30-15.00.

Kollektivavtal: Arbetsgivaralliansen Bransch- och löneavtal Vård och omsorg 

Sista ansökningsdag: 2019-11-18, urval sker löpande.

Ansökan skickas till: Är du intresserad av ett arbete som timvikarie hos oss är du välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) till ingrid.foschi@skanestadsmission.se.  

Kontakt
Ingrid Foschi
ingrid.foschi@skanestadsmission.se
040-664 22 52