Medföljare – ett tryggt stöd för en ung person i viktiga möten

Skåne Stadsmission arbetar med unga vuxna 18-25 år som är hemlösa och befinner sig i Skåne. Majoriteten av dem vi har kontakt med kom till Sverige som ensamkommande barn för några år sedan. I vårt arbete jobbar vi med bostadslösningar, socialt stöd, rådgivning och en öppen mötesplats.

Många av dessa unga har viktiga, men också tuffa, möten de måste gå på. Det kan röra sig om möte på inom sjukvården, skolan eller någon myndighet. Som ung kan dessa möten kännas tuffa att gå på ensam. Många upplever att de inte får bra bemötande eller att det är svårt att förstå nödvändig information. I dessa situationer kan det vara tryggt att ha med sig en vuxen person som stöd – en medföljare!

Vad är en medföljare?

En medföljare är en vuxen person som följer med en ungdom till viktiga möten. Medföljaren ska fungera som ett tryggt stöd, se till så att ungdomen får svar på sina frågor samt att ungdomen får ett bra bemötande.

Hur går det till?

När en ungdom ska på ett möte kontaktas de som är registrerade som medföljare av projektets samordnare med information om vad det är för typ av möte samt vart mötet ska hållas. Därefter får medföljaren tacka ja eller nej till uppdraget.

Om dig

Som medföljare ska du vara en trygg vuxen och stöd i ett, ibland, jobbigt möte. Du behöver inte vara insatt i ärendet men det är bra om du känner till vad olika myndigheter har för funktion och ha en förståelse för vad olika möten kan handla om. Alla medföljare får en kortare (obligatorisk) utbildning av jurist och socionom om typiska ärenden och möten innan uppdraget som medföljare påbörjas. Eftersom de möten som kommer att hållas med ungdomen är på svenska är det viktigt att du kan och känner dig trygg i det svenska språket.

Uppdraget

Som medföljare tackar du ja till så många uppdrag som du kan men vi ser gärna att du kan följa med på något möte i månaden. Behovet av medföljare är stort vilket gör att du kan få många förfrågningar. Möten är alltid på dagtid och brukar vara max två timmar.

Uppdraget som medföljare sker på den plats där ungdomens möte ska hållas på – inom sjukvården, på en skola eller en myndighet. Du får den informationen innan du tackar ja till ett uppdrag.

Kontakt

Kontakta volontar@skanestadsmission.se för att anmäla intresse eller för vidare information.