Projekt fadderhem

Projekt Fadderhem

Regeringen har valt att stötta organisationer i sitt arbete mot hemlöshet bland unga.
Totalt ska regeringen fördela 120 miljoner kronor under en treårsperiod till organisationer som redan idag gör insatser gällande hemlöshet och unga vuxna.

Skåne Stadsmission erbjuder idag stöd och hjälp till unga i hemlöshet bl.a. inom Unga Forum, Café David och på våra nattjourer. Många av dem vi möter är i akut behov av boende.

En del av målgruppen utgörs av ensamkommande unga. När de som sökt asyl i Sverige fyller 18 år förlorar de sitt boende och tvingas flytta till Migrationsverkets boenden – ofta i en annan kommun. En sådan flytt kan innebära en stor omställning och många ungdomar väljer istället att bo kvar i kommunen där de har sitt sociala nätverk och kanske går i skolan. Men det kan även vara så att de genom den nya gymnasielagen ansöker om uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet eller en yrkesutbildning. Under ansökningsprocessen, och under en kort övergångsperiod därefter, behöver denna grupp ett tryggt boende.

Därför söker Skåne Stadsmission, i samarbete med Rädda Barnen och Röda Korset på olika orter i Skåne, frivilliga fadderhem till ungdomar. En samverkansgrupp ansvarar för arbetet att finna fadderhem och matcha dessa med de ungdomar vi möter i våra olika verksamheter.

Tobias Lohse är ansvarig för delprojektet att finna frivilliga fadderhem inom Skåne Stadsmission.

Kontakta oss gärna för mer information på:

Tel: 0707-59 07 63
E-post: tobias.lohse@skanestadsmission.se