Projektledare till Skåne Stadsmission, Malmö

Om oss

Skåne Stadsmission gör varje dag skillnad för människor som lever i utsatta livssituationer genom innovativt och professionellt socialt arbete. Stadsmissionens värdegrund sätter den enskilda människan i fokus och ambitionen är att deltagarna ska få ökad livskvalitet och egenmakt. För Stadsmissionens medarbetare står alltid mänskliga rättigheter i fokus. Tillsammans skapar vi ett medmänskligare Skåne. Vill du vara med?

”Du ser ut som någon vi letar efter – rasprofilering utifrån Ungas egna röster” är ett MUCF -finansierat projekt som beviljats till verksamheter som aktivt arbetar för att motverka rasism och intolerans. Nu söker vi dig som vill vara Projektledare för detta spännande projekt!

Målet med projektet är att kunskapshöja rasifierade ungdomar i Skåne om vad rasprofilering innebär och vilka rättigheter de har om de blir utsatta för rasprofilering och diskriminering. Vi vill synliggöra och lyfta rasprofilering bland barn och unga mellan 13–25 år, genom workshops, seminarier och interaktiva övningar. Det finns få rapporter/projekt som behandlar etnisk/rasprofilering i Sverige och väldigt lite som belyser ungdomars perspektiv och erfarenheter. I projektet samverkar vi med Malmö Mot Diskriminering, vårt gemensamma mål är att ungas röster och berättelser måste få höras och att de som utsätts för etnisk-/rasprofilering ska få sina ärenden rättvist prövade. Vi vill bidra till ökad kunskap i samhället och en ökad förståelse för att detta är ett reellt problem som många unga lever med varje dag.

Arbetsuppgifter

Det är av stor vikt att du som projektledare har tolkningsföreträde i frågan samt har ett genuint engagemang för unga och ungas rättigheter. Som ett komplement till projektledaren kommer en ungdom anställas på timmar i projektet. Du ansvarar för kontakten med målgruppen, att projektets mål uppnås och att projektets resultat får spridning. Som projektledare arbetsleder du den ungdom som är anställd i projektet, du skriver återrapporteringen till MUCF och du har budgetansvar under projektets gång. Du arbetar direkt under enhetschefen för Skåne Stadsmissions barn och ungdomsverksamhet.

Vi förutsätter att du:

  • Delar Stadsmissionens värdegrund.
  • Har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och du brinner för ungas rättigheter.
  • Är engagerad i och intresserad av att arbeta med människor och sociala frågor samt är van att omvärldsbevaka samhällsklimatet och situationen för målgruppen.
  • Du är positiv med stor social kompetens och kan möta barn, ungdomar, familjemedlemmar, volontärer och myndighetsrepresentanter i olika forum.
  • Har kontaktnät och kännedom om lokala förhållanden i Malmö (socioekonomiska förhållanden, social utsatthet m.m).
  • Har erfarenhet av att arbeta med bild/skrift då ni under projektets gång kommer sammanställa informationsvideor samt en antologi med ungas egna röster och upplevelser.
  • Har förmåga att samarbeta, bygga relationer och skapa nätverk.
  • Har en god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att coacha andra.
  • Har god förmåga att uttrycka dig i skrift och tala inför grupp i offentliga sammanhang.

Utbildning/erfarenheter:

Socionomutbildning eller annan relevant utbildning.

Det är meriterande om du har fördjupade kunskaper inom: genus, jämställdhet, hbtq, migrationsfrågor och mänskliga rättigheter.

Om anställningen

Varaktighet
Allmän visstidsanställning på 75%  20200915–20210831.

Arbetstider: Både dag och kvällstid förekommer.

Kollektivavtal
Vård och Omsorg – Arbetsgivaralliansen

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 2020-06-30 men intervjuer sker löpande.

Kontaktperson:

Enhetschef Liv Palm, 0768- 98 48 94, liv.palm@skanestadsmission.se

Ansökan med personligt brev och CV skickas via e-post jobbahososs@skanestadsmission.se. Ange ”Projektledare MUCF” i ämnesraden.

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster

Skåne Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

_____________________________________________________________________________________________

Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligt Skåne genom att försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring. Skåne Stadsmissions verksamheter är uppskattade och har ett brett nätverk med många samarbetspartners inom bland annat kommun, kyrka, näringsliv. Antalet företag och privatpersoner som stödjer oss genom att skänka mat, produkter och/eller tjänster till våra verksamheter är många. Volontärer och frivilliga medarbetare är en viktig del i det dagliga arbetet i våra verksamheter. Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.