Skåne Stadsmission söker medarbetare till Trygga boende

Om oss

På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. En stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn grundar sig på ett arbeta för att ge alla människor ökad egenmakt.

Trygga boende erbjuder ett hemtrevligt boende med all nödvändig möblering och utrustning. Vi erbjuder ett individanpassat stöd utifrån en helhetssyn med fokus på psykisk och fysisk hälsa samt en mer varaktig boendelösning. Målet är att stödja varje individ till delaktighet, ökad egenmakt och självkänsla samt motivera till förändringsarbete. Alla placeringar sker via socialtjänsten.

Majoriteten av de som beviljats boende på Trygga boende har levt under svåra omständigheter så som ekonomisk utsatthet, med hot och våld i nära relationer som ofta har en hedersrelaterad problematik. Många har upplevt trauma såsom krig och flykt. Inte sällan är den psykiska ohälsan vanligt förekommande form av depressioner, ångestproblematik, annan psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser. Majoriteten av de boende är i stort behov av stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård och andra instanser. Trygga boende är öppet för människor som lever i social utsatthet 365 dagar om året, dygnet runt.

Om dig

Socionom/ socionomstudent eller annan beteendevetenskaplig utbildning
Det är en fördel om du har erfarenhet och eller kunskaper inom området psykisk ohälsa, våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och – eller annan relevant erfarenhet. Samt är väl insatt i hur socialtjänsten och andra myndigheter fungerar.

Vi vill att du:

  • Är inlyssnande, reflekterande och ser andras förmågor och kompetenser. Att du kommunicerar rakt och har lätt för att samarbeta.
  • Har lätt för att strukturera upp ditt arbete och utföra dina uppgifter systematiskt. Du kan hantera många varierande uppgifter parallellt.
  • Är flexibel och kan med lätthet anpassa arbetssätt utifrån förändrade förutsättningar. Du finner kreativa lösningar när problem uppstår.
  • Du har lätt för att samarbeta med andra likväl som att du kan arbeta utifrån stort individuellt ansvar då även ensamarbete förekommer.
  • Har god analytisk förmåga och kan läsa av människor och situationer.
  • Känner stort ansvar inför dina arbetsuppgifter.

Om tjänsten 

Timvikariat samt sommarvikariat. Varierande arbetstider så som helger och kvällar. Även beredskap ingår i tjänsten. Rekrytering kommer att ske löpande.

Anställningstid: Timvikariat samt sommarvikariat
Arbetstid: Varierande
Kollektivavtal: Arbetsgivaralliansen vård och omsorg.

Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) som skickas till: annafrida.erikson@skanestadsmission.se
Skicka in din ansökan idag då urval och intervjuer sker löpande.

För frågor om tjänsten kontakta Anna-Frida Eriksson, enhetschef Trygga boende annafrida.erikson@skanestadsmission.se Tfn. 0729- 63 74 33