Skåne Stadsmission söker socialchef

Om uppdraget 

Vill du jobba i en organisation som varje dag gör skillnad för människor som lever i utsatta livssituationer? Är du en innovativ ledare som brinner för professionellt socialt arbete? Då kan vi presentera en intressant utmaning för dig!

I rollen som socialchef rapporterar du till direktor, ingår i Stadsmissionens ledningsgrupp och arbetsleder det sociala områdets enhetschefer och verksamhetsutvecklare.

Området social omsorg omfattar bland annat öppna mötesplatser som Unga Forum för barn, unga och familjer, Café David med kreativ verkstad för vuxna och äldre, Crossroads för EU-migranter, Stadsmissionshälsan, Trygga boende, Nattjouren i Kristianstad samt ett flertal projekt.

Du har det övergripande och strategiska ansvaret för områdets ekonomi, personal, verksamhetsutveckling och arbetsmiljö. En viktig uppgift är att säkerställa strukturer och processer som underlättar uppföljning och kvalitetsutveckling av de olika verksamheterna.

Som socialchef har du också ansvar för att stärka områdets professionalisering, öka omvärldsbevakningen och tillsammans med kollegor och medarbetare öka vår affärsmässighet. Arbetet handlar i hög grad om att bygga relationer för samarbete med olika aktörer samtidigt som du bedriver påverkansarbete och opinionsbildning. Rollen är komplex och utåtriktad där ditt sociala entreprenörskap bidrar till ett medmänskligare samhälle.

Om dig 

Vi söker en trygg och erfaren ledare som kan bidra med struktur och långsiktighet i en verksamhet där man ständigt måste balansera behov mot ekonomiska förutsättningar. Det krävs ett prestigelöst och samarbetsinriktat förhållningssätt för att engagera, motivera och skapa ett positivt klimat.

Du är en relationsbyggare som kommunicerar förtroendeingivande med Stadsmissionens värdegrund som kompass. Ansvarstagande, professionalitet och affärsmässighet är en självklarhet för dig. Du har ett nyfiket förhållningssätt, tycker om att tänka nytt, vågar testa och angripa utmaningar både i det korta och långa perspektivet.

Rollen som socialchef är mångfacetterad och dina kompetenser och erfarenheter från tidigare uppdrag bidrar till att Stadsmissionen kan göra så mycket nytta som möjligt för varje insamlad krona för människor i utsatta livssituationer i Skåne.

Vi söker dig som har: 

  • akademisk examen i socialt arbete, beteendevetenskap eller motsvarande
  • flerårig erfarenhet som chef på strategisk nivå med vana att leda chefer
  • gedigen förståelse för socialt arbete och erfarenhet av verksamhetsutveckling, uppföljning och ekonomistyrning i en föränderlig miljö
  • stor vana att företräda en verksamhet i olika interna och externa forum
  • ett brett kontaktnät med olika samhällsaktörer
  • erfarenheter från olika samhällssektorer och förståelse för civilsamhällets villkor

Om Skåne Stadsmission 

Skåne Stadsmission är en icke vinstdrivande idéburen organisation med drygt 100 årsarbetare, cirka 60 volontärer och en omsättning på cirka 70 miljoner kronor. Verksamheten finansieras genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), bidrag och projektmedel, försäljning av varor och tjänster samt insamlade medel från företag och privatpersoner. Vi är en av tio medlemmar i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner som arbetar för ett mänskligare samhälle.

Om anställning 

Varaktighet
Tillsvidareanställning 100 % och tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Arbetsplats
Din arbetsplats kommer huvudsakligen att vara på Korsgatan 14 i Malmö. Vi driver idag verksamhet även i Kristianstad och Helsingborg med en målsättning att starta upp verksamhet på fler orter.

Kollektivavtal
Vård och Omsorg – Arbetsgivaralliansen

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 2020-10-25. Välkommen med din ansökan snarast, urval och intervjuer sker löpande!

Vi strävar efter en jämlik könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Kontaktpersoner
Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor 0708-341675
Anders Henriksson, Matea Personal AB 0733-716094

Ansökan med personligt brev och CV skickas via e-post  jobbahososs@skanestadsmission.se. Ange ”Socialchef” i ämnesraden.

Läs gärna mer om oss på vår hemsida eller följ oss på våra sociala medier:

Hemsida: https://www.skanestadsmission.se

Facebook: https://www.facebook.com/skanestadsmission

Linkedin: https://se.linkedin.com/company/skane-stadsmission

 

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster

Skåne Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

_______________________________________________________________________________________

Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligt Skåne genom att försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring. Skåne Stadsmissions verksamheter är uppskattade och har ett brett nätverk med många samarbetspartners inom bland annat kommun, kyrka, näringsliv. Antalet företag och privatpersoner som stödjer oss genom att skänka mat, produkter och/eller tjänster till våra verksamheter är många. Volontärer och frivilliga medarbetare är en viktig del i det dagliga arbetet i våra verksamheter. Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.