Stadsmissionens Secondhand är en central verksamhet bland de sociala företagen