Vi söker värdegrundsdriven områdeschef för sociala företag

Skåne Stadsmission gör varje dag skillnad för människor som lever i utsatta livssituationer genom innovativt och professionellt socialt arbete. Stadsmissionens värdegrund sätter den enskilda människan i fokus och ambitionen är att deltagarna ska få ökad livskvalitet och egenmakt. För Stadsmissionens medarbetare står alltid mänskliga rättigheter i fokus. Tillsammans skapar vi ett medmänskligare Skåne. Vill du vara med?

Skåne Stadsmissions sociala företag erbjuder arbetsträning och meningsfull sysselsättning för människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Varje vecka tar vi emot 2-3 ton matsvinn som förvandlas till gratis frukost, subventionerade luncher och matkassar till behövande barnfamiljer. Och varje månad kommer det cirka 10 ton kläder och prylar som delas ut till behövande eller säljs i våra populära secondhand-butiker.

Nu söker vi en strategisk områdeschef med förmåga att affärsutveckla våra verksamheter så att vi kan öka och trygga våra intäkter för att kunna hjälpa fler medmänniskor.

Om uppdraget:

Som områdeschef har du ett strategiskt och affärsmässigt ansvar för våra sociala företag som i dagsläget består av fyra secondhand-butiker och gåvoinlämningen på Grönegatan; här finns bland annat en matcentral, ett oblatbageri, varumärket REMAKE, transportverksamheten Handtaget och sortering av inlämnade prylar och kläder. En viktig del i de sociala företagen är arbetsintegration där vi har lång erfarenhet av arbetsträning med målet att deltagarna ska bli självförsörjande genom utbildning eller arbete.

Chefsrollen innebär budget-, personal- och verksamhetsansvar för cirka 30 medarbetare varav åtta platsansvariga och en direktrapporterande enhetschef. Under en övergångsperiod på 6-12 månader innebär befattningen även ett direkt arbetsledaransvar för butikerna och utvecklingen av e-handel i samarbete med Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. För att säkerställa relevant verksamhetsinnehåll utifrån deltagares och kunders behov blir din roll att kompetensutveckla organisationen kring sälj- och affärsutveckling, analyser och systematik.

Som områdeschef för sociala företag ansvarar du för att:

  • Strategiskt och affärsmässigt leda och utveckla arbete med de sociala företagen
  • Skapa förutsättningar för människors möjligheter till egen försörjning genom att utveckla Stadsmissionens arbete med arbetsintegration genom nya avtal
  • Skapa en ökad affärsmässighet för de sociala företagen så att Stadsmissionen får möjlighet att hjälpa fler människor
  • Utveckla externa kontakter med offentlig sektor och näringslivet för att skapa hållbar tillväxt av de sociala företagen och ge utrymme för ökad arbetsintegration
  • Leda och stödja enhetschefernas arbete med budget-, personal- och verksamhet genom att skapa ett arbetsklimat där alla medarbetare involveras och erbjuds utveckling
  • Säkerställa områdets arbete med kvalitetsarbete och effektmätning

Områdeschefen för sociala företag och arbetsintegration rapporterar till direktor och ingår i Skåne Stadsmissions ledningsgrupp tillsammans med områdeschef för social omsorg, kommunikations- och insamlingschef samt ekonomichef.

Vem söker vi?

Du har kunskaper och erfarenhet av affärsutveckling som du vill använda för att ge fler människor egen försörjning och skapa samhällsnytta. Det är meriterande om du har erfarenhet av socialt företagandet och har förståelse för villkoren inom offentlig verksamhet och näringsliv. Du har god förståelse för komplexiteten mellan ett affärsmässigt perspektiv och att verka inom idéburen social omsorg. Rollen kräver hög social kompetens och förmåga att hantera olika människors behov och relationer. Du har god förmåga att samverka samt inspirera andra i ditt arbete och du är en viktig ambassadör för Skåne Stadsmission som samhällsaktör. Självklart drivs du av att se andra människor växa och delar Stadsmissionens värdegrund och människosyn.

Du har en relevant akademisk utbildning, gärna riktad mot affärsverksamhet inom detalj- eller dagligvaruhandel, alternativt flera års erfarenhet från arbetsintegrationsverksamhet med resultatansvar. Vi ser gärna att du har minst tre års erfarenhet av ledande befattning på strategisk nivå med fokus på verksamhetsutveckling och förändringsarbete.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor i en verksamhet som är under ständig utveckling och förbättring. Tillsammans arbetar vi alla för att nå våra mål och kunna göra skillnad för de människor som Skåne Stadsmission möter – varje dag året runt.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med kollektivavtal, Vård och omsorg och tillträde så snart som möjligt. Skåne Stadsmission tillämpar sex månaders provanställning.

Sista ansökningsdag är 2 februari 2020 och intervjuer sker löpande.

Kontaktperson:
Lena Wetterskog Sjöstedt
lena.wetterskog-sjostedt@skanestadsmission.se
0708-34 16 75

Ansökan skickas till jobbahososs@skanestadsmission.se


Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster

Skåne Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligt Skåne genom att försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring. Skåne Stadsmissions verksamheter är uppskattade och har ett brett nätverk med många samarbetspartners inom bland annat kommun, region, kyrka och näringsliv. Antalet företag och privatpersoner som stödjer oss genom att skänka mat, produkter och/eller tjänster till våra verksamheter är många. Volontärer och frivilliga medarbetare är en viktig del i det dagliga arbetet i våra verksamheter. Vår vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.