Laddar Evenemang

« All Events

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Dags att skicka in ansökan till Valdemar Björkholtz fond

31 maj, 2017

Information till dig som söker bidrag ur Stiftelsen familjen Valdemar Björkholtz fond för gamla och sjuka

Målgrupp

Kriterier för sökande är ålderstigna, äldre och sjuka personer (minst 55 år)som är bosatta och skrivna i Trelleborgs kommun.

Bedömning

Bedömning kommer att göras utifrån den sökandes behov, resurser och ekonomiska förutsättningar utifrån förutbestämda principer som ligger i linje med fondens ändamålsparagraf och övriga underlag. Beslut kan inte överklagas.

Det ekonomiska bidraget kan sökas till:

Diverse hjälpmedel som inte bekostas av kommunens hjälpmedelscentral, ex:

– hörapparater, glasögon

– transporter, rehabiliteringsresor

– nödvändig tandvård

– medicin och läkarkostnader

– hälsofrämjande träning, massage mm

Ansökningsdatum 2017

Sista ansökningsdatum är den 31 maj. Eventuellt bidrag delas ut under andra halvan av juni 2017.

Hur ansöker jag?

Ansökan skrivs på en förtryckt ansökningsblankett och ska innehålla följande uppgifter:

– Ändamål

– Beskrivning av ekonomisk situation, vid sammanboende ska den gemensamma ekonomin beskrivas.

– Ansökningsbeloppet ska vara angivet i ansökan.

– Varje lämnad ekonomisk uppgift ska styrkas med bilaga.

Följande bilagor ska bifogas i ansökan:

  1. Personbevis

(Personbeviset ska vara nytt, eftersom det ska visa dina nuvarande förhållanden. Det personbevis stiftelsen vill ha heter ”Utdrag från folkbokföringen” eller ”Familjebevis” och erhålles gratis från skattemyndigheten.)

  1. Kopia av månadsutbetalning av pension, bidrag, sjukersättning, annan ersättning eller inkomst.
  2. Kopia av uppgift om bostadskostnad per månad
  3. Kopia av eventuella större utgifter, ex. lån.
  4. Läkarintyg; vid ansökan om bidrag till tandvård skall kopia av offert från leg. tandläkare medfölja.
  5. Kopia av eventuella tillgångar eller besparingar.

Skåne Stadsmission kommer göra en UC (Kreditupplysning) på alla sökanden.

Bifogade handlingar hanteras med sekretess.

Utbetalning

Bidraget utbetalas av Skåne Stadsmissionen och sätts in på sökandens kontonummer alternativ skickas utbetalningsblankett till sökande. Vid såväl bifall och avslag skickas ett skriftlig beslutet.

 Hur skriver jag under min ansökan?

Den som ansöker om bidrag från stiftelsen ska egenhändigt underteckna ansökan på sista sidan.

Har den sökande fått god man förordnad, ska både den sökande och god man underteckna ansökan.

Har den sökande förvaltare förordnad, räcker det med förvaltarens underskrift.

God man och förvaltare ska alltid styrka sitt uppdrag med kopia av förordnandebeslutet.

Är den sökande sjuk eller funktionshindrad att han/hon inte kan underteckna ansökan, ska den som varit behjälplig med upprättande av ansökan underteckna med sitt namn, samt ange sin adress och sitt förhållande till den sökande.

Här kan du ladda ner Ansökningsblankett Björkholtz

Ansökan skickas till följande adress:

Skåne Stadsmission

Att: Cecile Jacobs

Amiralsgatan 20

211 55 Malmö

För frågor, kontakta:

cecile.jacobs@skanestadsmission.se

040-6642242, 0766-47 15 03

 

Detaljer

Datum:
31 maj, 2017

Detaljer

Datum:
31 maj, 2017