Så kan ert företag bidra till Agenda 2030

Genom att stödja Skåne Stadsmission kan du och ditt företag bidra till Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling. Tillsammans främjar vi särskilt tio av de 17 målen utifrån visionen om ett medmänskligare samhälle för alla. 

Klicka på varje mål för att läsa mer.