Vi ser det andra inte ser. Vi gör det andra inte gör.