Det är svårt att tänka på framtiden när magen skriker.”

Liv Palm, enhetschef Unga Forum

I våra verksamheter lägger vi stort fokus på långsiktigt stöd. Men för att detta stöd ska vara till nytta krävs att de som söker sig hit först får något i sig. Du kanske inte tror det, men många, både barn och vuxna, i Sverige saknar möjlighet att äta sig ordentligt mätta. Därför serverar vi både kostnadsfria och subventionerade måltider i våra verksamheter.

Vår matbank spelar en central roll i vårt matsvinnsarbete. På matbanken sorteras donerad mat, mat som annars blivit till svinn. Produkterna som tas emot delas ut i matkassar till individer och familjer som lever i utsatthet, eller tillagas och serveras i våra sociala verksamheter.

Genom att stödja Skåne Stadsmission främjar du mål 2, ingen hunger, och stödjer människor som inte annars har råd att äta sig mätta. Läs mer om hur vi arbetar med målet här.

101 506

Antal serverade måltider 2019

200 ton

Omhändertaget matsvinn 2019