Inget barn i Skåne
ska behöva vara
utan julklapp

Inget barn
i Skåne ska
behöva vara
utan julklapp

Swisha julklapp Eller besök vår gåvoshop

Hej.

Om du har klickat dig hit är du på väg att göra något verkligt gott för Skånes utsatta barn. En julklapp, aldrig så liten, betyder så mycket för den som inget har. Även om prylar egentligen inte är viktiga, är det själva känslan av att få något som verkligen betyder något. Det är handlingen i sig som värmer mest. Vi hoppas att inget barn ska behöva sakna den här varma känslan i år.

mer än en julklapp

Skåne Stadsmissions verksamhet bygger på gåvor och bidrag. Vår verksamhet är bred och syftar till att hjälpa människor som är utsatta i vårt samhälle. I år fokuserar vi på de barn som, av olika anledningar, inte har samma trygghet som andra barn har. Julen är viktigt för alla barn. Det är en symbol för familj och gemenskap – fattiga och utsatta barn har samma behov och drömmar som andra barn. Vi kan se till att de här barnen får det bättre!

privatpersoner och företag

Alla kan bidra och göra gott. Privatperson som företag. Det fungerar på lite olika sätt. Men det är enkelt och gåvan värmer oavsett.

Privatperson

Swisha 100 kronor* till 900 32 52.
Din gåva hjälper oss att skapa en varm jul för utsatta barn i Skåne.
*eller valfria summa

Företag

Välj en julklapp och hjälp oss skapa en varm jul för utsatta barn i Skåne.

Gåvobankgiro: 900-3252
90-konto - Svensk Insamlingskontroll
Märk gåvan med Julmissionen och företagsnamn

Lilla julklappen

5 000 kr

Känn att ni gjort en välgärning.

Mellanjulklappen

10 000 kr

Ert företags logotyp visas på denna sidan under kampanjperioden.

Stora julklappen

Valfri summa*

*Över 10 000 kr

Ert företags logotyp visas på denna sidan under kampanjperioden och kommuniceras i våra sociala medier.

Vi är med och skapar en varm jul för utsatta barn i Skåne

Vår verksamhet

Café david

Café David är en öppen mötesplats för människor som lever i utsatta livssituationer. Verksamheten erbjuder deltagare ett helhetsperspektiv vilket är ett viktigt stöd på resan mot en varaktig förändring. Förutom att tillgodose basbehov som mat i magen, en varm dusch och rena kläder erbjuder Café David samtalsstöd, aktiviteter och utflykter.

Läs mer

Unga forum

Unga Forum är Skåne Stadsmissions barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar upp till 25 år och till familjer med barn under 18 år som lever i utsatthet och är i behov av stöd och hjälp. Unga Forum arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där deltagarnas basbehov med kläder, mat och andra aktiviteter tillgodoses i den öppna delen av verksamheten. Parallellt erbjuds deltagarna stödsamtal, ombudsverksamhet och juridisk hjälp.

Läs mer

Trygga boende

Trygga Boende är en trygg boendeform med fokus på individen och individens egenmakt, psykiska och fysiska välmående och en mer långsiktig boende­lösning. Trygga Boende vänder sig till unga vuxna 18–25 år och kvinnor över 18 år, ibland med barn, som lever under varierande psykosocial problematik.

Läs mer

Nattjouren

Nattjouren är ett akutboende i Malmö och Kristianstad för människor som lever i akut hemlöshet. Verksamhetens främsta uppgift är, förutom att erbjuda sängplats och basbehov som mat, dusch och skor, skapa goda relationer byggt på respekt, trygghet och empati för att motivera deltagarna till förändring.

Läs mer

Crossroads

Crossroads är ett råd- och stödcenter som vänder sig till utsatta EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö. Verksamheten tillgodoser deltagarnas basbehov av frukost, dusch och tvättmöjligheter samt erbjuder rådgivning, information och stöd vid myndighetskontakter.

Läs mer

Sociala företag

I Skåne Stadsmissions Sociala Företag står människan och miljön i fokus. Vi investerar i våra deltagare och verksamheter för att skapa ett hållbart samhälle. I Sociala Företag erbjuds människor som står långt ifrån arbetsmarknaden arbetsträning, praktik och meningsfull sysselsättning. Sociala Företag består av Stadsmissionens Secondhand, Gåvomottagning, Handtaget, REMAKE, Bageri och Restaurang.

Läs mer

Stadsmissionhälsan

Stadmissionshälsans fyra hälsomottagningar erbjuder i samverkan med Region Skåne hälso-, sjuk- och tandvård till människor som lever i utsatta livssituationer där vården anpassas efter individens förutsättningar och behov. Stadsmissionshälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande utifrån ett socialmedicinskt perspektiv.

Läs mer
Swisha julklapp