Unga Forum söker Verksamhetsutvecklare/Socionom

Skåne Stadsmission är en fristående, idéburen organisation som driver professionell social verksamhet Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn grundar sig på ett arbeta för att ge alla människor ökad egenmakt.

Unga Forum är en verksamhet inom ramen för Skåne Stadsmissions Barn och Ungdomsverksamhet. Fokusområde för Unga Forum är inkludering och delaktighet i samhället för utsatta barn och unga samt deras närmsta nätverk. På Unga Forum arbetar socionomer och jurister. Vi arbetar rättighetsbaserat och allt vårt arbete grundar sig i Barnkonventionen och Skåne Stadsmissions värdegrund.

I vår öppna verksamhet träffar vi unga pojkar och flickor och fokus ligger på social gemenskap, läxhjälp, gemensamma måltider, aktiviteter och workshops i en trygg miljö med möjlighet till vuxenstöd. Vi arbetar med stödsamtal och ombudsverksamhet som leder till att människor får bättre förutsättningar till inkludering och delaktighet i samhället.

Arbetsuppgifter:

Din huvudsakliga uppgift är att bidra till att utveckla organisationen genom att i samråd med enhetschef skriva projektansökningar och rapporter, 50% av tjänsten.

Övrig tid ägnas åt:

– Arbeta i och driva öppen verksamhet för unga

– Hålla i individuella stödsamtal med barn, unga och föräldrar

– Delta i nätverksträffar med föräldrar, skola, myndigheter eller andra aktörer

– Hålla i workshops och gruppaktiviteter.

Utbildning/Erfarenhet:

Socionomexamen eller likvärdig utbildning. Du bör ha kompetensmässig och erfarenhetsbaserad kunskap och förmåga att arbeta med barn och ungdomar. Det krävs ett stort intresse och engagemang för människor och sociala frågor och du är van att omvärldsbevaka samhällsklimatet och situationen för målgruppen. Du har vana att skriva projektansökningar och rapporter. Du är positiv med stor social kompetens och kan möta barn, ungdomar, familjemedlemmar, volontärer och myndighetsrepresentanter i olika forum. Vi ser det som meriterande om du har fördjupade kunskaper inom något av följande områden: genus, jämställdhet, hbtq, migrationsfrågor eller mänskliga rättigheter. Även positivt om du har ett brett kontaktnät samt god kännedom om lokala förhållanden i Malmö (socioekonomiska förhållanden, social utsatthet m.m). Språkkompetens är också meriterande, gärna arabiska eller persiska.

B-körkort är önskvärt

Varaktighet:

Tidsbegränsad

Tillträde:

1 september eller enligt överenskommelse.

Arbetstid/Varaktighet:

Heltid Schemalagd arbetstid 100% med 50% av tjänsten för att skriva ansökningar och rapporter och resterande 50% i vår öppnaverksamhet. Viss kvällstid förekommer. Tidsbegränsad anställning under ett år.

Lön:

Fast månads- vecko- eller timlön Kollektivavtal tillämpas Arbetsgivaralliansen, Vård och omsorg.

Sista ansökningsdag:

2017-08-18

Övrigt om ansökan: Urval sker löpande.

Ansökan via e-post liv.palm@skanestadsmission.se