På människans uppdrag – för ett medmänskligare Skåne

Vårt dagliga arbete spänner från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för individen. Arbetet, som utförs av utbildad och erfaren personal, utgår från ett helhetsperspektiv. Det har alltid den enskilda människans behov i fokus. Stadsmissionen möter de allra mest utsatta personerna i samhället. En del har ett helt liv av svårigheter med sig i bagaget medan andra, av olika anledningar, har hamnat i en livssituation som känns för svår att reda ut ensam.

Varje dag, året om, söker sig fler än trehundra män och kvinnor till Skåne Stadsmission. Behoven är många och komplexa.

Stadsmissionen finns till för människors skull

Vi har alla upplevt någon gång att man inte vågat eller orkat hoppas, att vi stått maktlösa inför livet och att man funnit sin egen livssituation svår att hantera. När vi människor befinner oss i situationer där vi i våra egna ögon saknar egen förmåga och tillit vill Skåne Stadsmission ge stöd och hjälp.

Stadsmissionens inställning till människor är att vi alla är unika och värdefulla. Vi är värdefulla, inte på grund av vad vi utför eller vilken position vi har, utan för att vi är människor.