Inlägg av pernilla jonsson

1 347 barn i Malmö lever nu i hemlöshet

Idag presenterade Malmö stad sin kartläggning av hemlösheten i Malmö. När räkningen genomfördes i oktober 2018 levde 1 347 barn och 1 959  vuxna i hemlöshet. Antalet hemlösa barn har ökat lavinartat de senaste åren. 2017 levde 1 070 barn i hemlöshet. Årets siffror innebär en ökning med 26 procent. Förklaringen till ökningen går att finna […]

De hyllas för sin kamp för barn i papperslöshet

Idag tillkännages pristagarna av 2018 års Child 10 Awards – 10 modiga och hängivna ledare som alla kämpar för barn som lever i en papperslös situation. En av pristagarna är Hanna Scott som arbetar som projektledare för Ensamma barn på flykt på Skåne Stadsmission. De nio pristagare, som kommer från Sverige och USA, kommer den […]

Vart ska alla vända sig?

Replik på Ann Söllgårds uttalande från Malmö stad i media den 7 november Skåne Stadsmission har valt att inte besvara de upphandlingar som kommit ut med anledning av att nu gällande avtal mellan oss och Malmö stad avseende akuta nattplatser avslutas den 31 december 2018. Det var de nya förutsättningarna i upphandlingen som gjorde att […]

Välfärdssamhället krackelerar

Det är snart hundra år sedan det offentliga välfärdssystem vi har i Sverige började byggas upp på allvar. Människor skulle inte bara tillförsäkras demokratiska utan även sociala rättigheter. 2018 ser vi dock hur stora sprickor i sociala skyddsnäten uppenbarar sig. Bilden av Sverige som ett land där ingen behöver sakna en egen bostad eller lägga sig […]

”Den här nya lagen kan ändra mitt liv”

Idag har Migrationsöverdomstolen i två domar avgjort frågan om den nya gymnasielagen får användas av migrationsverket och migrationsdomstolarna. Vi välkomnar domen och hoppas att lagen nu blir en verklig möjlighet till inkludering på längre sikt för de utsatta ungdomar som ofta under lång tid levt utanför samhällets trygghetssystem utan rätt till varken boende eller skola. Skåne Stadsmissions […]

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke träffar människor i hemlöshet

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog i veckan emot en namnlista från Sveriges Stadsmissioner, med underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Demokratiministern pratade om demokrati, mänskliga rättigheter och vikten av att rösta, på en av Stadsmissionens Demokratifrukostar, för människor i hemlöshet. Efter Demokratifrukosten gick de deltagare som ville med Stadsmissionens personal för att förtidsrösta. – Vi […]

Ett stort tack till alla er som medverkade i vår politikerdebatt igår!

Igår fick Skåne Stadsmissions och Faktums deltagare möjlighet att ställa sina mest relevanta frågor till representanter från Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraterna (SD). Stort fokus låg på bostadsfrågor, integration, kriminalitet och självklart den mest aktuella frågeställning bland gårdagens publik – hur kan vi minska hemlösheten? Representanterna fick besvara de aktuella frågorna och […]

Borttappade röster

Den 9 september är det val. Det är då vår demokrati manifesterar sig som tydligast och människor över hela landet går för att lämna sin röst. Men inte riktigt alla. Nu startar Sveriges Stadsmissioner kampanjen Borttappade röster. Vi gör det för dem som inte förmår föra sin egen talan. Som är för trötta, för sjuka, […]

Vi skapar ljusa sommarminnen

När man är liten är sommarlovet oändligt! Härligt för många men inte för alla. Vi träffar barn och unga som av olika anledningar inte ser fram emot sommarlovet. För vissa handlar det om att det saknas ekonomiska resurser. Utan skollunchen blir det kanske inte ens ett lagat mål mat om dagen och något extra som glass […]