Laddar Evenemang

« All Events

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Möjlighet att söka bidrag ur Valdemar Björkholtz fond

9 september 08:00 - 15 november 23:30

Information till dig som är skriven i Trelleborgs kommun och intresserad av att söka bidrag ur Stiftelsen familjen Valdemar Björkholtz fond för gamla och sjuka.

Ansökningsperiod HT-19
Sista ansökningsdatum är 15 november

Kriterier för att söka
Ålderstigna, äldre och sjuka personer (minst 55 år) som är bosatta och skrivna i Trelleborgs kommun.

Bedömning
Bedömning kommer att göras utifrån den sökandes behov, resurser och ekonomiska förutsättningar utifrån förutbestämda principer som ligger i linje med fondens ändamålsparagraf och övriga underlag.

Vid bedömning av sökandes ekonomiska behov utgår stiftelsen från Skatteverkets ställningstagande 2015-01-21 (Dnr 131 692718-14/111). Bidraget kan sökas två gånger per år men utdelas endast en gång per år. Beslut kan inte överklagas.

Det ekonomiska bidraget kan sökas till:
Diverse hjälpmedel som inte bekostas av kommunen eller via andra offentliga medel t ex:

 • hörapparater, glasögon
 • transporter, rehabiliteringsresor
 • nödvändig tandvård
 • medicin och läkarkostnader
 • hälsofrämjande träning

Hur ansöker jag?
Ansökan görs på en förtryckt ansökningsblankett. Blanketten ska vara fullt ifylld och undertecknad av den sökande. På ansökan ska ändamålets/ändamålens kostnader framgå och specificeras (ex. 2 000 kr glasögon) och samtliga kostnader ska styrkas med underlag (exempelvis kvitto eller kostnadsförslag som går att få hos t ex optikern).

Informationsbladet kan laddas ner här.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Ändamål (exempelvis hörapparat eller tandvård)
 • Beskrivning av ekonomisk situation, vid sammanboende ska den gemensamma ekonomin beskrivas.
 • Ansökningsbeloppet ska vara angivet i ansökan (kostnad för ändamål t ex hörapparat).
 • Varje lämnad ekonomisk uppgift ska styrkas med bilaga (kvitto eller kostnadsförslag).

Följande bilagor ska bifogas i ansökan:

 • Personbevis heter ”Utdrag från folkbokföringen” eller ”Familjebevis” och erhålles gratis från skattemyndigheten. Personbeviset ska vara nytt, eftersom det styrker dina nuvarande förhållanden.
 • Kopia på senaste självdeklaration eller slutskattsedel ska bifogas som underlag.
 • Kopia av uppgift om bostadskostnad per månad
 • Kopia av eventuella större utgifter, exempelvis lån.
 • Läkarintyg; vid ansökan om bidrag till tandvård ska kopia av offert från legitimerad tandläkare medfölja.
 • Kopia av eventuella tillgångar eller besparingar.

Skåne Stadsmission förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på alla sökanden.
Bifogade handlingar hanteras med sekretess.

Utbetalning
Besked lämnas till den sökande i början av december, vid såväl bifall som avslag meddelas den sökande skriftligen. Eventuellt bidrag utbetalas av Skåne Stadsmission och sätts in på sökandens konto i december, innan jul.

Hur skriver jag under min ansökan?
Den som ansöker om bidrag från stiftelsen ska själv underteckna ansökan på sista sidan. Har den sökande fått god man förordnad, ska både den sökande och god man underteckna ansökan. Har den sökande förvaltare förordnad, räcker det med förvaltarens underskrift. God man och förvaltare ska alltid styrka sitt uppdrag med kopia av förordnandebeslutet.

Är den sökande sjuk eller funktionshindrad så att hen inte kan underteckna ansökan, ska den som varit behjälplig med upprättande av ansökan underteckna med sitt namn, samt ange sin adress och sitt förhållande till den sökande.

 

Ansökan skickas till följande adress:
Skåne Stadsmission
Att: Nicolé Lindstrand
Korsgatan 14
211 32 Malmö

Vid frågor kontakta nicole.lindstrand@skanestadsmission.se, 040-664 22 40.

 

Detaljer

Börjar:
9 september 08:00
Slutar:
15 november 23:30

Detaljer

Börjar:
9 september 08:00
Slutar:
15 november 23:30