Bli fadderhem åt en ungdom

”Jag blir så varm i hjärtat när jag hör och ser honom. Jag vill säga tack till er båda för all kärlek och trygghet ni ger till honom. Ni har gett honom hoppet om livet tillbaka.”

– Meddelande till ett av våra fadderhem från rektorn på en Malmöskola

Har du plats i ditt hem och vill göra en insats för en medmänniska? Som fadderhem får du chans lära känna och vara ett vuxenstöd åt en ungdom som sökt asyl i Sverige och som rotat sig i Skåne.

När ensamkommande ungdomar som sökt asyl i Sverige och som fortfarande är kvar i asylprocessen fyller 18 år, blir de av med sitt boende de fått via kommunen. De erbjuds då att flytta till Migrationsverkets boenden i andra delar av landet. Att vara fadderhem innebär att du upplåter plats i ditt hem under en kortare period så att ungdomen slipper ryckas upp från sin skola och vänner och det sociala sammanhang de har i Sverige. Som fadderhem gör du en konkret skillnad för en annan medmänniska.

Vad innebär det att bli fadderhem?

Som fadderhem upplåter du plats i ditt hem under en kortare period. Du kan bli fadderhem oavsett familjekonstellation. Det viktiga är att du delar vår värdegrund om alla människors lika värde och lika rättigheter. När vi träffar fadderhemmen första gången så berättar vi mer. Det formella krav vi har är att alla vuxna i hemmet lämnar in ett utdrag från polisens belastningsregister.

Vill du komma i kontakt med oss?

fadderhem@skanestadsmission.se

Tobias Lohse, Projektsamordnare
tobias.lohse@skanestadsmission.se
0707-59 07 63

Vill du bli fadderhem?

► Anmäl dig här

Vilka är ungdomarna?

Fadderhem erbjuds ensamkommande ungdomar som sökt asyl och som snart fyller eller har fyllt 18 år. De bor i Skåne, går i gymnasiet och skulle utan ett fadderhem tvingas lämna sitt sociala sammanhang i väntan på asylbeslut.

Vilket stöd får jag som fadderhem?

Du som är fadderhem får tillsammans med ungdomen möjlighet att ha kontinuerlig kontakt med Skåne Stadsmission. Genom Skåne Stadsmission och våra samarbetspartners Rädda Barnen, Röda korset och Svenska kyrkan finns möjlighet till vägledning i hur man på ett bra sätt kan stödja en ung människa och även tillgång till rådgivning och stöd kring asylprocessen och andra sociala frågor. Du kommer att bli del av ett nätverk och vi bjuder in till kostnadsfria informationsträffar, utbildningar och workshops.

Får jag någon ersättning?

Åtagandet är framför allt ideellt och bygger på att du är intresserad och nyfiken på att lära känna en annan person och vill göra en insats för en medmänniska. Det finns möjlighet att få en omkostnadsersättning för att täcka vissa av omkostnaderna.

Vad är skillnaden mellan fadderhem och familjehem eller jourhem?

Som fadderhem erbjuder du plats i ditt hem under en period åt en ungdom i väntan på asylbeslut. Skåne Stadsmission, och våra samverkanspartners, är länken mellan fadderhemmet och ungdomen. Men det är ungdomen som själv fattar beslut om vad som är en bra boendelösning.

Placering i familjehem eller jourhem är något annat och denna typ av insats görs av handläggare på socialtjänsten eller kriminalvården. Som familjehem eller jourhem får du ersättning och placeringen kan vara under en längre period.

Varför gör Skåne Stadsmission detta?

Skåne Stadsmission har fått statligt bidrag för att arbeta med unga i hemlöshet. Åldersgruppen vi arbetar med är mellan 18-25 år. Det kan finnas många olika faktorer som bidrar till att en ungdom inte har ordnat boende. Den största gruppen vi möter är ensamkommande ungdomar. Här har vi valt att arbeta med fadderhem som tillfällig lösning. Genom att flytta en ungdom som rotat sig och går i skola samt börjat skapa ett nätverk, till annat boende på annan ort, motverkar den framtida integration för de ungdomar som får bifall på sin ansökan. Vårt mål är att ungdomens skolgång, sociala umgänge och andra insatser i de kommuner de bor i ska fortsätta i största möjliga utsträckning för ungdomens bästa.

Skåne Stadsmission samverkar i detta med Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska kyrkan. Beroende på vilken ort man bor på i Skåne ser samarbetet olika ut mellan organisationerna.

Om man redan har en ungdom boende hemma hos sig?

Vi välkomnar mer är gärna dig som redan har en ungdom boende hos dig. Ni går då tillsammans in i denna satsning och skriver en överenskommelse. Ni erbjuds samma stöd som de andra fadderfamiljerna.

Hur får jag veta mer om hur man kan bli fadderhem?

Hör av dig till fadderhem@skanestadsmission.se
Om du är intresserad av att bli fadderhem är vi tacksamma om du fyller i formuläret.

Foto: Åsa Sjöström