Matkassen delas ut en gång i veckan. Ett medlemskap kostar 100 kr/år och betalas in samtidigt som du registrerar dig som medlem.

Matkassen delas ut till barnfamiljer med barn upp till 18 år boendes i hemmet samt till personer under 25 år som lever i ekonomisk utsatthet.

  • Om du lever på försörjningsstöd, etableringsersättning, garantiersättning eller Migrationsverkets dagersättning är du automatiskt kvalificerad för ett medlemskap hos oss oavsett vilket belopp du får ut i ersättning.
  • Lever du på sjukpenning, sjukersättning, A-kassa, pension, föräldrapenning, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, har löneutmätning eller lön måste din inkomst vara mindre än 9 290 kr/månad efter skatt för att du ska kunna bli medlem.

Matkassen vänder sig inte till dig som studerande.

Vill du bli medlem? Kontakta Unga Forum: ungaforum@skanestadsmission.se
För att bli medlem måste du uppvisa beslut/utbetalningsavi som styrker att du lever upp till kriterierna för medlemskap, exempelvis (senaste utbetalning från försäkringskassan, migrationsverket eller socialtjänsten) eller din senaste löneavi om du arbetar. Du måste också visa dokumentation på att du har barn under 18 år som bor tillsammans med dig.

Matkassen delas ut varje torsdag mellan 9.00-12.00.
Det finns begränsat antal medlemskap.

Den 7 oktober 2021 öppnar vi Matmissionen – läs mer här!