Semiskyddat boende

för personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck

Projektet semiskyddat boende ska leda till att individer som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska få bättre förutsättningar att få en trygg tillvaro, med rätt stöd och med fokus på en långsiktig boendelösning. Målet är att utveckla ett bättre anpassat stöd efter tiden på skyddat boende, när hotbilden inte längre är akut men personen fortfarande har behov av stöd för att känna sig trygg och skapa en vardag.

Projektet genomförs inom ramen för Skåne Stadsmissions stödboende Trygga boende som har lång erfarenhet av att arbeta med personer som upplevt hedersrelaterat våld och våld i nära relation. I det semiskyddade boendet arbetar personal utbildad i bedömningsverktygen PATRIARK med regelbunden uppföljning av hotbild, säkerhetstänk och normaliseringsprocess. Särskilt fokus läggs vid att tillsammans med den boende identifiera och etablera skyddsfaktorer, till exempel nya sociala nätverk, sysselsättning och stärkt självkänsla.

Projektet Semiskyddat boende pågår från december 2019 till januari 2021 och drivs av Skåne Stadsmission med finansiering från Länsstyrelsen Östergötland samt med följeforskning via Socialhögskolan vid Lunds Universitet. Projektet kommer under hösten-2020 ta fram ett metodmaterial för att sprida lärdomarna om semiskyddat boende. Projektet kommer under hösten även arbeta med kunskaps- och erfarenhetsbaserat påverkansarbete samt söka samverkan med fastighetsägare för att bidra till långsiktiga boendelösningar för målgruppen.

Vid placering på Skåne Stadsmissions Trygga Boende enligt Semiskyddat boende-metod erbjuds:

 • Kontaktperson för regelbundna möten och stödsamtal
 • Individuell planering utifrån den boendes behov och önskemål
 • Stöd i att bygga nya sociala nätverk
 • Stöd i att nå sysselsättning, till exempel praktik och arbetsträning i Skåne Stadsmissions sociala företag
 • Stöd i myndighetskontakter, förskola/skola, vård
 • Stöd i vardagen med sekretessmarkering
 • Regelbunden uppföljning kring hotbild och säkerhetstänk
 • Stöd i föräldrarollen samt i vårdnads- och umgängesfrågor
 • Anpassade aktiviteter för föräldrar med barn med fokus på barnens delaktighet
 • Stöd i att nå långsiktig boendelösning med möjlighet att ta över förstahandskontrakt via Skåne Stadsmission *
 • Gemensamma aktiviteter varje vecka – läxhjälp, boskola, bio och mycket annat

* Överlåtelse kan ske efter en med hyresvärden överenskommen boendetid och i enlighet med hyresvärdens vanliga kriterier, med viss flexibilitet kring till exempel inkomstform och skulder.

Vill du komma i kontakt med oss?

Projektledare Ann Edlund
0766-47 15 26
ann.edlund@skanestadsmission.se

Metodbok

Här hittar du den metodbok som projektet tagit fram.

Ladda ner pdf här:
Metodbok Semiskyddat boende

Utvärdering

Här hittar du den utvärderingsrapport som Leili Laanemets på Socialhögskolan, Lunds universitet, tagit fram.

Ladda ner pdf här:
Utvärderingsrapport av projekt Semiskyddat Boende

Är du utsatt?

Är du utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck? Det finns hjälp att få.

Kriscentrum i Malmö, 040-97 06 07
Hedersförtryck.se, 010-223 50 00

”Den som lämnar en hedersrelaterad hot- eller våldssituation behöver lämna hela sitt sammanhang. Då krävs det även efter den akuta fasen stöd med att bygga upp en fungerande vardag. Det handlar både om att förhålla sig till sin egen säkerhet, klara praktiska saker i vardagen och att hitta nya sammanhang, nya vänner och nätverk. Dessutom behöver många bearbeta separationen, hantera saknaden och få prata med människor som förstår och kan lyssna utan att döma.”

Sofie Hartnor, tidigare projektledare Semiskyddat boende

Nyheter