Almedalen: Hur vi kan stärka brottsutsatta barn och unga utan papper?

Campus Gotland, E-huset, sal E31 Visby, Sverige

Alla brottsoffer har rätt till skydd, stöd och hjälp. Men det är ofta svårt för människor utan papper att anmäla och söka stöd för brottsutsatthet. Under det senaste året har frivilligorganisationer och myndigheter allt oftare larmat om ensamkommande unga som utsätts för brott mot bakgrund av en växande social utsatthet. Det handlar om barn och […]