Infoträff på Skåne Stadsmission i Malmö

Skåne Stadsmission Korsgatan 14, Malmö, Sverige

På våra infoträffar berättar vi om Skåne Stadsmissions historia och värderingar, om våra olika sociala verksamheter och vårt arbete med skilda målgrupper. Vi informerar om organisationens uppdrag och de behov vi ser i vår omgivning som motiverar vårt arbete.

Infoträff på Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission Korsgatan 14, Malmö, Sverige

På våra infoträffar berättar vi om Skåne Stadsmissions historia och värderingar, om våra olika sociala verksamheter och vårt arbete med skilda målgrupper. Vi informerar om organisationens uppdrag och de behov vi ser i vår omgivning som motiverar vårt arbete. Vi informerar även i korthet om volontäruppdraget på Skåne Stadsmission. Viss fördjupning av information sker om den sociala […]

Infoträff på Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission Korsgatan 14, Malmö, Sverige

På våra infoträffar berättar vi om Skåne Stadsmissions historia och värderingar, om våra olika sociala verksamheter och vårt arbete. Vi informerar om organisationens uppdrag och de behov vi ser i vår omgivning som motiverar vårt arbete. Vi informerar även i korthet om volontäruppdraget på Skåne Stadsmission. Viss fördjupning av information sker om den sociala verksamhet där infoträffen […]

Infoträff på Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission Korsgatan 14, Malmö, Sverige

På våra infoträffar berättar vi om Skåne Stadsmissions historia och värderingar, om våra olika sociala verksamheter och vårt arbete med skilda målgrupper. Vi informerar om organisationens uppdrag och de behov vi ser i vår omgivning som motiverar vårt arbete. Vi informerar även i korthet om volontäruppdraget på Skåne Stadsmission. Viss fördjupning av information sker om den sociala […]