Äldre

Att åldras med värdighet borde vara en rättighet i ett mänskligt samhälle. Många äldre har svårt att komma hemifrån, lever i ensamhet och blir isolerade mot sin vilja. Samtidigt ökar fattigdomen bland äldre. Men strävan efter mening och att vara delaktig i ett sammanhang gäller varje människa, gammal som ung.

Vi på Skåne Stadsmission möter människor som av olika anledningar hamnat i hemlöshet och utsatthet. Vi ser ofta förändringar i samhället tidigt och på senare år har vi upplevt en oroande ökning av äldre människor som lever i fattigdom.

Till Café David kommer många pensionärer för att äta frukost eller subventionerad lunch. De vittnar om hur svårt det är att få ekonomin på äldre dar att gå ihop. Även på Stadsmissionshälsan har vi sett en ökning av äldre personer som söker stöd och vård. Antalet besökare i åldern 51-70 år och uppåt har ökat och vi möter fler ekonomiskt utsatta äldre.

”Mina leder är väl använda och det börjar kännas. Jag skulle behöva en ny säng, men jag har inte råd. Den jag har är över 30 år gammal så jag är lite mörbultad då jag kliver upp.”

Kvinna, född 1937

Foto: Apelöga

Rapport om livsberättargrupper för äldre
► Läs rapporten

Vill du bidra till vårt arbete med äldre?
► Så kan du hjälpa

Behöver du stöd?
► Läs mer

Verksamheter för äldre

Dela minnen och tankar
► Läs mer om livsberättargrupper

Läs mer