Livsberättargrupp – samtalsgrupp för seniorer

Vi välkomnar dig som ålderspensionär till vår samtalsgrupp.

Behovet av att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till finns hos alla människor och kanske än så viktigare ju äldre vi blir. Vi vill förstå, försonas med och kanske uttrycka vår tacksamhet över det som varit och ta vara på det liv vi har kvar. Är du ålderspensionär och känner igen dig i det här är du välkommen att vara med i en samtalsgrupp.

Syftet med gruppen är att ge samvaro, ökad livslust och självmedkänsla. Vi delar viktiga livsfrågor och kan känna igen oss i vår styrka och sårbarhet. Samtalsgruppen består av 6-8 deltagare och vi träffas två timmar, en gång i veckan, under tio veckor. Gruppen leds av utbildade gruppledare. Vi bjuder på fika. Allt är kostnadsfritt.

I samarbete med Kirsebergs bibiliotek.

Kontakt:
Talina
Vardagar mellan 8.00-15.30
Telefonummer: 0728-56 23 84, 0728-56 23 85
Mejladress: uppsokande.verksamhet@skanestadsmission.se