Inlägg av Nicole Lindstrand

Skåne Stadsmission söker psykolog

Om oss På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. På Skåne Stadsmission kan du trivas, växa och påverka/göra skillnad. Här får du utvecklas – både som människa och i din yrkesroll. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen ”På […]

Semestervikariat på Café David, Kristianstad

Om oss På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn […]

Vi söker semestervikarier och timvikarier till Nattjouren, Kristianstad

Om oss På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn […]

Vi söker personal till värmestuga i vinter

Vintern närmar sig och vi behöver din hjälp för att bedriva en nattöppen värmestuga för dem som inte har ett hem. Antalet människor som lever i hemlöshet i Malmö överstiger långt de befintliga antalet platser med möjlighet till värme som finns idag.  För att kunna bedriva denna verksamheten söker vi: Volontärsamordnare (två tjänster) Du behöver kunna arbeta […]

Skåne Stadsmissions Nattjour

Varför avvecklar vi vår Nattjour? Skåne Stadsmission har drivit Malmös Nattjour i 18 år enligt avtal efter upphandling med Malmö stad. Nu har vi valt att inte svara på den senaste upphandlingen och därmed upphör verksamheten den 31 december 2018. Bakgrund Förutsättningarna i upphandlingen har förändrats och vi anser inte att vi kan bedriva en […]

Livsberättargrupp – samtalsgrupp för seniorer

Vi välkomnar dig som ålderspensionär till vår samtalsgrupp. Behovet av att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till finns hos alla människor och kanske än så viktigare ju äldre vi blir. Vi vill förstå, försonas med och kanske uttrycka vår tacksamhet över det som varit och ta vara på det liv vi har […]

Läxhjälpvolontär till Unga Forum i Malmö!

Vill du hjälpa våra barn och ungdomar med läxorna? Om uppdraget Till hösten söker vi volontärer som vill hjälpa våra barn och ungdomar med studierna. Volontärerna finns på plats för att stötta barnen och ungdomarna i deras läxläsning, hjälpa till att förtydliga och diskutera skoluppgifter, samt vara en trygg vuxen som genom läxhjälpen bidrar till social […]