Inlägg av Nicole Lindstrand

Sjuksköterska sökes till vår mottagning i Kristianstad

På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne Skåne Stadsmission är en icke-vinstdrivande, idéburen organisation som drivs i stiftelseform. Organisationen har en över 100-årig erfarenhet av att arbeta med människor i utsatthet och arbetet har sett olika ut beroende på hur nöden över tid har gestaltats. Vår människosyn grundar sig på ett arbete för att ge alla människor ökad […]

Skåne Stadsmission söker timvikarier till Kristianstad

På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En Stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn grundar sig […]

Kraftringen gör sommarkampanj för Skåne Stadsmission

Hemlösheten ökar i hela landet, och Malmö är särskilt utsatt. Enligt Malmö Stads hemlöshetsräkning lever 3 300 personer i hemlöshet i Malmö, varav 1 347 är barn. Det motsvarar 52 skolklasser. Vi ser att stödet från privata aktörer och företag har en stor plats att spela i arbetet mot hemlöshet och utsatthet, kanske till och med större […]

Vi söker personal till värmestuga i vinter

Vintern närmar sig och vi behöver din hjälp för att bedriva en nattöppen värmestuga för dem som inte har ett hem. Antalet människor som lever i hemlöshet i Malmö överstiger långt de befintliga antalet platser med möjlighet till värme som finns idag.  För att kunna bedriva denna verksamheten söker vi: Volontärsamordnare (två tjänster) Du behöver kunna arbeta […]

Skåne Stadsmissions Nattjour

Varför avvecklar vi vår Nattjour? Skåne Stadsmission har drivit Malmös Nattjour i 18 år enligt avtal efter upphandling med Malmö stad. Nu har vi valt att inte svara på den senaste upphandlingen och därmed upphör verksamheten den 31 december 2018. Bakgrund Förutsättningarna i upphandlingen har förändrats och vi anser inte att vi kan bedriva en […]

Livsberättargrupp – samtalsgrupp för seniorer

Vi välkomnar dig som ålderspensionär till vår samtalsgrupp. Behovet av att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till finns hos alla människor och kanske än så viktigare ju äldre vi blir. Vi vill förstå, försonas med och kanske uttrycka vår tacksamhet över det som varit och ta vara på det liv vi har […]

Läxhjälpvolontär till Unga Forum i Malmö!

Vill du hjälpa våra barn och ungdomar med läxorna? Om uppdraget Till hösten söker vi volontärer som vill hjälpa våra barn och ungdomar med studierna. Volontärerna finns på plats för att stötta barnen och ungdomarna i deras läxläsning, hjälpa till att förtydliga och diskutera skoluppgifter, samt vara en trygg vuxen som genom läxhjälpen bidrar till social […]