Kreativa verkstadens utställning på Garaget

”Tillsammans är du aldrig ensam” en konstutställning av deltagare från Skåne Stadsmissions Kreativa Verkstad.

GARAGET, LÖNNGATAN 30, Öppet: Mån, Ons, Tors, Fre 11-18, Tis 11-20, Sön 12-16, Lör stängt.

Under våren och sommaren 2021 har deltagarna med stöd från Sparbanksstiftelsen, arbetat i Skåne Stadsmissions Kreativa Verkstad med en utställning om hur pandemin kommit att påverka vardagen. Och eftersom just den satte stop för att visa utställningen är vi nu glada att visa ett urval av konstverken på Garaget.

Samtidigt som utställningen bjuder på en konstupplevelse är den en dokumentation över en tid som vi förhoppningsvis snart kan se tillbaka på.

Skåne Stadsmission är en idéburen stiftelse som genom olika verksamheter arbetar med att hjälpa människor i olika former av socialt och strukturellt utanförskap som exempelvis hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa och ensamhet.

I Kreativa verkstaden på Malmgatan 14 kan man delta i pågående projekt eller jobba på egen hand. Tanken är att hitta vad varje individ vill göra, tillgodose det så långt det går och låta det växa. Vi har en bred syn på vad kreativitet är, ibland kan ett samtal vara en första kreativ verksamhet som leder vidare till att något nytt uppstår, ibland är det att skriva en låt, måla eller söka ett jobb.

Även om restriktionerna hävts och mycket återgått till det normala vill vi uppmana till att besöka utställningen med förnuft och inte utsätta varandra för onödiga smittorisker.

Länk till evenemang

VARMT VÄLKOMNA!

Kreativa verkstaden – skapande med samtalet i fokus

Till Café David i Malmö söker sig runt 170 personer dagligen, för frukost, samtal, en ren jacka och kanske en dusch. Varje deltagare har sin individuella utmaning och stödet måste därför individanpassas så långt det är möjligt. En del av besökarna går vidare till Kreativa verkstaden.

Att vara välkommen och ingå i ett socialt sammanhang är viktigt för alla människor. Stämningen på Café David präglas av ett värdigt bemötande där vi skapar relationer och fokuserar på det som fungerar.

”Här får jag frukost varje dag och det finns alltid någon som lyssnar”
Stina

Här serverar vi kostnadsfri frukost, subventionerade luncher och fika. Personalen finns tillgänglig för samtal och stöd och arbetar nära kuratorn och sjuksköterskan som finns på plats. Samverkan med andra aktörer såsom myndigheter och idéburen sektor sker löpande.

Kreativ verkstad – vi möts och skapar tillsammans

På Café David har vi genom åren erbjudit deltagare att vara med i olika former av aktiviteter och kreativa sysselsättningar . Kreativa verkstaden växte fram eftersom vi såg ett stort behov av att få uttrycka sig hos de deltagare som kom till oss i caféet. Många hade egna instrument, böcker, pennor, penslar och papper med sig som plockades fram. Till att börja med köpte vi in material och gjorde plats i caféet för att måla, skriva och rita. Då behovet växte flyttade vi verksamheten till en källarlokal, där vi kunde erbjuda mer plats och arbeta med inramningar av färdiga konstverk. Det dröjde inte länge innan vi hade vår första utställning.

 

Idag har kreativa verkstaden ett helt våningsplan i det hus som även rymmer kuratorsmottagning, hälso- och sjukvårdsmottagning och själva caféet som mötesplats med gratis frukost, subventionerad lunch, dusch och klädbyte. Vi ser ett stort värde i att ha alla dessa funktioner samlade i samma hus.

Samtalet som kreativ process

Samtalet är själva kärnan på Café David där relationer etableras och vi får reda på deltagarens behov. Hela verksamheten har ett pragmatiskt upplägg med fokus på att lösa basbehov och mitt i allt detta lösningsfokuserade arbete finns hela tiden ett samtal närvarande.

I samtalen som uppstår finns en möjlighet att ”de samtalandes bidrag smälter samman till något helt nytt. En ny verklighet blir till medan man talar” vilket gör att samtalet kan leda till att man hittar nya vägar framåt, men även att man kan se samtalet som en kreativ process (Engqvist 2013, 77).

Eftersom ett samtal går att se som en form av kreativ verksamhet (ett behov av att få uttrycka sig och hitta nya vägar) skulle man faktiskt kunna säga att hela verksamheten i grunden är en kreativ verksamhet. Det känns därför helt naturligt att den kreativa verkstaden nu blivit en ganska stor del av den ordinarie ursprungliga verksamheten.

Vi har en bred syn på vad kreativitet är, ibland kan just ett samtal vara en första kreativ verksamhet som leder vidare till att något nytt uppstår, ibland är det att skriva en låt, måla eller söka ett jobb. I verkstaden kan man delta i pågående projekt eller jobba på egen hand. Tanken är att hitta vad varje person vill göra, tillgodose det så långt det går, och låta det få växa.

Olika uttrycksformer

I verkstaden finns flera rum med möjlighet att måla, rita, trycka i olika grafiska tekniker, skulptera, lyssna på musik, använda datorer, sy och reparera, läsa och skriva. Det finns även ett musikrum där man kan spela musik på elgitarr, elbas, trummor och piano. Parallellt med att deltagare kan välja fritt vad de vill göra, arbetar vi ofta med teman. I workshops bearbetar vi temat genom att prova på olika tekniker som till exempel oljemåleri, akrylmåleri, textiltryck, akvarell, kalligrafi, tuschmåleri, collage, bokbindning, text, mönstersömnad, olika grafiska tekniker, med mera. Resultatet presenteras oftast i form av en utställning.

Utställningar

En av våra utställningar – Vad är ett hem? – blev också en bok. Idén till utställningen och den tillhörande boken växte fram under valåret 2018. För första gången kunde man förtidsrösta på Café David och det anordnades paneldiskussion med företrädare för de olika partierna i Malmö stad. Ett av de ämnen som diskuterades mest vid utfrågningen var bostadspolitiken.

Illustrationen kommer från utställningen Hem? på Stadshuset i Malmö.

Vi hade börjat planera vårt nästa projekt i Kreativa verkstaden. Idéen var att bygga en flyttbar utställning i form av en vikvägg fylld med texter och bilder som kunde visas på olika platser i Malmö – en slags väggtidning att få uttrycka sina åsikter på. Under de diskussioner och samtal som följde i verkstaden kom vi fram till att frågan om vad ett hem egentligen är var ett bra tema att ta upp på vikväggen. Det gav sig då dessutom naturligt att bygga vikväggen som en slags lägenhetsvägg som vi kunde presentera texterna och bilderna på. Texterna och bildmaterialet blev sedan innehållet i boken med titeln ”HEM ?”. Utställningen har bland annat visats på Malmö stadshus och Malmö stadsbibliotek.

Ett annat projekt bidrog till att vi kunde bygga upp vårt musikrum. Vi hade en akustisk gitarr i caféet och sökte medel för att kunna köpa in fler instrument samt starta upp en regelbunden musikverksamhet. Vi påbörjade en insamling av instrument och musikutrustning på Facebook som tillsammans med de medel vi fick gjorde att det nu finns möjlighet att repa och spela in musik i Kreativa verkstaden. Projektet avslutades med en konsert där deltagare spelade på våra nya instrument .

Den utställning som följde var också en kombinerad konsert och konstutställning. Utställningen, som fokuserade på temat återvinning, innehöll förutom måleri och teckningar även i en stor installation med titeln ”Museet för borttappade och upphittade saker”. Den bestod av just upphittade och borttappade saker som presenterades i en sju meter lång monter. Föremålen i montern förseddes med fritt formulerade infotexter som gav en bakgrund till föremålens historia.

Just nu, våren 2021, arbetar vi med en dokumenterande utställning med titeln ”Tillsammans är du aldrig ensam”. I detta projekt vill vi ge deltagarna en möjlighet att berätta hur de upplever tiden under pandemin. Vi vill erbjuda en möjlighet för bearbetning där deltagaren med hjälp av text och måleri kan beskriva sina känslor och tankar om hur hen påverkas av och upplever situationen som vi befinner oss i. Projektet pågår huvudsakligen i Kreativa verkstaden men det finns också möjlighet att delta genom en skriv-station i caféet, eftersom vi vill skapa hög tillgänglighet till projektet. Tanken är att i första skedet ha en fri associationsvägg där alla tankar och känslor får blandas med varandra, för att sedan sammanställa materialet till en mobil utställning.

Samtalet som en kreativ process

Kreativa verkstaden uppstod eftersom det fanns ett behov av att få uttrycka sig hos våra deltagare. När verkstaden öppnade kom ett tiotal deltagare per dag och nu några år senare är antalet 30. Vad vi gjorde var egentligen mest att bidra med material, ge plats och lyfta fram något som redan pågick. Att få yttra sig – att bli hörd och sedd – går närmast att betrakta som en mänsklig rättighet och ett grundläggande mänskligt behov som ofta kan likställas med mat, värme och kläder även om det är svårt att jämföra behov.

”Här kan jag slappna av och vara mig själv. Jag får ny energi när jag varit i verkstaden”
Daniel

Eftersom många av våra deltagare brottas med problem innebär Kreativa verkstaden ofta en paus från problemen som gör att man sedan kan samla kraft för att ta itu med dem. Men deltagandet i kreativa verkstaden innebär också en möjlighet att få göra något. Något som man sedan får möjlighet att visa upp och få uppskattning för. Genom att delta i arbetet i Kreativa verkstaden öppnas därmed en möjlighet att bli uppmärksammad för någonting annat än de sociala problem som ofta förföljer deltagaren. Att vara kreativ och göra saker tillsammans skapar dessutom en brygga i mötet mellan människor som ofta leder till otvungna och ömsesidiga samtal mellan deltagare, men också mellan deltagare och personal.

Vi märker fördelar i det sociala arbetet när samtalet får växa fram medan vi gör något tillsammans. När man gör något tillsammans som ingen egentligen är expert på främjas samtalet av att man är jämlika inför det ovissa i situationen. Det gäller särskilt när det kommer till konst eftersom det är en sysselsättning helt utan facit. I bästa fall gör det mötet och samtalet mer ömsesidigt och ickehierarkiskt. Vi har också märkt att samtalet ofta blir mer avslappnat när man inte börjar med att förutsätta problem utan istället fokuserar på vad individen vill göra. Problemen är oftast så pass närvarande att de dyker upp i samtalet ändå.

Om man tänker sig samtalet som en första grundläggande kreativ verksamhet – som en möjlighet att bygga något nytt tillsammans, då är kreativa verkstaden en naturlig följd av det för att lättare skapa kontakt och bygga relationer. Frågan vi ska ställa är kanske inte hur vi kan lösa någons problem utan vad vi kan bygga tillsammans?

Referenslitteratur för dig som vill lära om samtal:
Engqvist, Anders. 1984, 2013. Konsten att samtala, En handbok för människor i kontaktyrken. 5:3 uppl. Lund. Studentlitteratur.

Proffsigt engagemang är hans signum

”Du är ju en professionell volontär, så engagerad som du är!” De fina orden fick vår volontär Chun-Lok nyligen höra. Bakom engagemanget ligger nyfikenhet och viljan att arbeta med människor. 
– Jag trivs och tycker det är väldigt roligt att vara ideellt engagerad, och jag lär mig alltid något nytt, berättar han.  

Chun-Lok kommer från Hong-Kong och har varit i Sverige i snart fyra år. Han har länge velat arbeta med människor och har en examen i psykologi. Idag är han volontär på tre verksamheter inom Skåne Stadsmission: Unga Forum, Kreativa verkstaden och CrossroadsUtöver sina dagar som volontär arbetar han under sommaren som gruppledare för familjeaktiviteter på Rädda Barnen och är även volontär hos Röda Korset. Chun-Lok har fullt upp helt enkelt!  

Hur hittade du Skåne Stadsmission, och vad var det som fick dig att bli volontär?

 Det var hösten 2019 som jag började som volontär på ett språkcafé  Stadsbiblioteket. Därigenom blev jag senare tipsad om att ta kontakt med Skåne Stadsmission. Jag började då som volontär i Unga Forums Pluggstuga och fortsatte därefter att engagera mig i kreativa verkstaden och på Crossroads 

I framtiden vill Chun-Lok arbeta med socialt arbete inom idéburen sektor, gärna i verksamheter och organisationer som stödjer barn och unga.  

Vad tycker du mest om med att vara volontär?

 Vill man lära sig något nytt, få nya perspektiv och möta människor man aldrig tidigare skulle mött borde man bli volontär, säger Chun-Lok. Genom att vara engagerad i flera verksamheter så får du fler erfarenheter, träffar olika målgrupper och får definitivt nya perspektiv på saker och ting.  

  Det finns möjlighet att prova olika uppgifter som volontär, vara ett stöd, få erfarenhet, skapa kontakter. Istället för att ”bara” sitta hemma kan man med lite av den tiden göra skillnad. I de verksamheter jag är volontär i gör jag olika saker. Hjälper till med läxor, är ett socialt stöd, spelar musik i kreativa verkstaden, och serverar frukost och stödjer målgruppen på Crossroads 

Varför borde man engagera sig som volontär?

 Frågan är snarare: Varför inte?! Som volontär lär man sig alltid något nytt. Samtalen och mötena är aldrig det samma och varje gång får man nya perspektiv och nya lärdomar. Jag ser det heller inte som att enbart vara till hjälp och ett stöd, utan att jag gör det jag har möjlighet till som medmänniska. Jag rekommenderar definitivt fler att bli volontärer. 

” Jag behandlar mig själv när jag målar.” Nina berättar om Kreativa verkstaden.

– När hela Malmö är mörkt, då är det ljust här. Det säger Nina som har kommit till Café David i 15 år. Jag träffar Nina över en kopp kaffe på vårt Café David i Malmö. Hon kommer hit för att äta frukost och prata med personalen nästan varje dag. Hon är också en av de flitigaste deltagarna i vår kreativa verkstad.

Nina har tunga erfarenheter med sig i bagaget. Hon berättar att hon har kämpat sen hon var sju år då hennes pappa hastigt gick bort. Kvar fanns hennes mamma som ensam skulle försörja sex barn. Som ung satt Nina fängslad i sitt hemland för sitt politiska engagemang. De fem åren i fängelse kom att påverka hennes hälsa för lång tid framöver – både psykiskt och fysiskt. Det är svårt att föreställa sig vad som har hänt i fängelset, men jag förstår att hon både har isolerats och torterats.

Sedan hon kom till Sverige har hon fått hjälp att bearbeta de svåra upplevelserna men det kommer fortfarande perioder med svåra mardrömmar. Nina tycker inte om att vara ensam. Den konstanta värken i kroppen gör det svårt att både promenera och sova.

Så sitter hon här på Café David mittemot och ler när hon pratar om sitt målande.

– Jag behandlar mig själv när jag målar. Jag har så mycket glädje inom mig men den hittar inte alltid ut. När jag målar väljer jag glada färger och motiv.

Kreativa verkstaden på Café David i Malmö är öppen fyra dagar i veckan. Här kan man måla, teckna och prova på olika tekniker. Det finns instrument för den som vill spela musik.

För några år sedan sa Nina till Oskar att hon ville börja måla. Oskar jobbar på Café David och driver också den kreativa verkstaden.

– Han visade mig en fisk i en bok som jag kunde måla av. Jag gjorde ett försök, men blev så missnöjd med min målning att jag kastade den. Nästa dag när jag kom till Café David så hade Oskar ramat in min målning av fisken till mig.

Nina säger att målandet ger henne lycka och det har fått henne att tro på sig själv igen. Som sjukpensionär vill hon fylla sina dagar och den kreativa verkstaden har betytt mycket.

– Oskar är en fantastisk lärare. Han uppmuntrar mig och när jag tvivlar så säger han att jag kan.

Nina är också aktiv i en kyrka i Malmö där hon brukar laga mat. Annars går hon ofta till stadsbiblioteket. På sommaren tycker hon om att gå i stadens parker eller ta tåget till botaniska trädgården i Lund. Där letar hon efter blommor att måla av.  Men det är Café David som är hemma.

– Det här är ingen plats, det här är mer än så, säger Nina. Hon talar länge om hur mycket personalen betyder för henne. Att de alltid hälsar trevligt och visar respekt för alla.

Nina berättar att en grupp från Café David har varit på Malmö museer och nu i veckan ska de se utställningen om van Gogh i Köpenhamn. Det är inte utan att jag vill följa med och höra henne prata om konsten.

 

*Nina heter egentligen något annat.

Vår musikverkstad söker instrument

Vår kreativa verkstad på Café David i Malmö har nu även en musikverkstad. Musik har många positiva effekter på hälsan, både för dem som spelar och dem som lyssnar. Nu fattas det bara några delar så kan sätta igång.

Vi vill passa på och tacka er som redan har hjälpt oss med bidrag och instrument;  Swedbank sparbankstiftelsen, Tambourine studios, 4sound, Jakob Hellman, Magnus Sillén och James Brewster.

På önskelistan står:

  • En basförstärkare
  • En virveltrumma
  • En hi-hat

Vill du bidra skriv till Oskar Mörnerud, ansvarig för Kreativa verkstaden.

oskar.mornerud@skanestadsmission.se

Tack på förhand!

En plats där alla får vara som de är

Så har det blivit december igen. Får några av oss innebär det ett stressartat kaos av krav, perfektion och gemenskap. För andra innebär årets sista månad en pinad nedräkning, en påminnelse om vad de inte har, det som har gått dem förlorat.

På ett eller annat sätt är det mycket som hinner ifatt oss den här tiden av året. Kanske fungerar det som ett slags avslut, för att vi med lättare steg ska ta klivet in i det nya året. Vi människor kanske behöver en månad som propsar på reflektion, i en tid där allt ska vara effektivt och visionärt.

På Café David betyder julen som alltid att vi stolt serverar allt som högtiden erbjuder. Det kommer mycket folk, det spelas musik, julklappar delas ut och stämningen brukar vara alldeles fullkomlig. På något sätt brukar den något krokiga vägen under december ändra skepnad precis på självaste julafton. När den 24 december infaller blir luften lättare att andas igen. För några människor som vi möter är det kanske precis nu som hon bestämmer sig för en nystart, att välja något annat och bryta det invanda destruktiva.
Idag är hon värd en ny chans. Det är kanske just den här gången som det kommer att gå? Men det är också helt i sin ordning att bara vara. Bara vara precis som du är.

Aldrig någonsin har redan utsatta människor ställts mot varandra som just nu. Det känns som vi kan skära i luften och människor ger ständigt uttryck för sin gnagande oro. Människor som redan lever på marginalen är rädda för att de ska förlora det lilla de har. Denna oro måste tas på allvar och bemötas, vilket ställer allt högre krav på oss, när det handlar om att ha förståelse för varje enskild individs situation. Vi är alla människor med olika förutsättningar som den gemensamma nämnaren.

I en tid som denna är det lätt att vi fastnar i en känsla av otillräcklighet. Utsattheten blir på något vis övermäktig. Då gäller det att sätta sig ner en stund och fundera. För vad har vi egentligen gjort i år?

Under året har vi mött hundratals personer på nattjouren och sett till att de fått en god natts sömn. Vi har dagligen träffat hundratals individer på Café David, vi har följt med till vårdcentralen, socialtjänsten och verkat som stöd vid rättegångar. Vi har hjälpt till i sökandet av bostad och arbete. Vi har haft samtal med människor som brottats med ensamhet. Vi har delat ut kläder och erbjudit en stadig frukost. Vi har haft modet att ibland säga nej när att vi har trott på att en förändring är möjlig. Vi har inte gett upp utan erbjudit en ny chans igen och igen. Vi har haft vernissage och tagit del av Bornholms fantastiska natur. Vi har varit på bio i höstmörkret och andats skogsdoft när längtan dit gjort sig påmind. Vi har mött havet, bowlat, skrattat, gråtit och letat efter nya vägar.

Varje människa har rätt att få känna sig behövd, att få ingå i ett sammanhang. Många människor som vi möter har brustna relationer bakom sig och utmaningen för oss ligger i att så ett frö av hopp. Våra verksamheter måste ha ett stort hjärta och erbjuda en plats där alla får vara som de är. Ett hus fyllt av värme, där en ömsesidig respekt genomsyrar allt. En plats där dörren står på glänt till rum som rymmer möjligheter. En plats som värdesätter människors unika olikheter och som varje dag kämpar för den enskilda människans förändring.

 

/ Matilda Jägerdén
Enhetschef Café David och Nattjouren i Malmö

Café David är min familj

”Jag vet hur jag ska uttrycka det men jag vet inte om du förstår. Café David är min familj.”

Så vill Lasse beskriva Café David när jag frågar. Lasse är snart 60 år gammal. Han besöker Café David varje dag sen mer än ett år tillbaka. Han äter frukost, dricker kaffe och pratar med de vänner han har fått.

Efter en olycka för två år sen gick livet utför och Lasse hamnade i en djup depression. Till slut också i hemlöshet. Han skämdes så för sin situation att han inte ville be någon om hjälp. I fyra månader sov han utomhus och på centralen.

Han visste inte ens att Café David fanns när han levde som hemlös. På centralen i Malmö lärde han känna några EU-migranter som han hjälpte med språket och lite annat. En dag frågade de om han ville hänga med och äta gratis frukost. Sen den dagen har han varit på Café David varje dag.

Lasse berättar om ett rikt liv med många olika jobb och familj. Uppväxten präglades av hans fars våld. Han var ofta rädd och när han själv fick egna barn så lovade han sig själv att aldrig slå dem. Med stolthet berättar han att han aldrig svikit det löftet.  Idag är hans barn vuxna och han lyckas hålla kontakten med dem, trots sin situation.

I fjol firade Lasse sin första jul på Café David. Det blev en trevlig dag, berättar han, med god mat, gemenskap och värme. Personalen på Café David ger av sig själv. Lasse är matlagningsintresserad och kockarna i köket delar gärna med sig av recept.

Det enda som var lite trist var att alla gick och la sig så tidigt. Lasse gillar att sitta uppe på julafton och umgås, kolla tv och fortsätta firandet.

Idag ser livet annorlunda ut än för ett år sedan.  Lasse mår mycket bättre. Han har kommit ur den värsta depressionen och har hittat ett tillfälligt boende. Genom det stöd han har fått av sina medmänniskor har han orkat resa sig.

Julen firas på Café David i år igen och vi får hoppas att Lasse hittar någon att sitta uppe med!

*Lasse heter egentligen något annat.

 

Vill du bidra till att fler männsikor som Lasse fira jul? Köp ett julfirande!

 

Malmös kockar gästar Café David

12011206_1666987643543531_7561753534078191006_n

Den här veckan har Café David gästats av några av Malmös bättre kockar. Malmö älskar mat har tillsammans med vår leverantör Menigo som stått för råvarorna  bjudit Café Davids deltagare på gratis mat. I vanliga fall kostar den 30 kronor.

Vi är många som är nyfikna men maten är till för de som vanligtvis kommer till Café David.

Ett varmt tack från oss på Skåne Stadsmission!

12063750_1666987746876854_4313808889888266453_n

Älggryta stod på menyn under torsdagen.

12065892_1666987726876856_472047831437985689_n