Nu öppnar vinterns värmestugor

Den 30 november öppnar Malmös två värmestugor. Värmestuga Ung riktar sig till unga vuxna i åldern 18–25 år medan Värmestuga Vuxen vänder sig till dem som är över 25 år. Båda är öppna nattetid, fram till den 31 mars.

Malmö värmestugor är ett komplement till övriga insatser inom Malmö stad för människor i hemlöshet. Det finns ett stort behov av varma platser för människor som annars riskerar att frysa ihjäl utomhus under årets kallaste månader. Behovet ökade markant när Malmö stad för några år sedan minskade antalet platser i sina härbärgen och begränsade vilka som har tillträde till dem.

Precis som förra året drivs värmestugorna i år av: Skåne Stadsmission, Röda Korset Malmökretsen, Svenska kyrkan Malmö och Fryshuset – genom ett idéburet offentligt partnerskap med Malmö stad.

Med värmestuga menar vi en plats inomhus för värme, tak över huvudet, matservering och en plats att vila på. Vid behov hänvisar vi dels till våra egna verksamheter som är öppna dagtid, dels till myndigheter, sjukvård och andra aktörer som vi har ett upparbetat samarbete med.

Verksamheten drivs av anställd personal tillsammans med volontärer som engageras av de medverkande organisationerna. Den som behöver komma till en värmestuga kan kontakta någon av de involverade organisationerna eller kontakta Malmö stads sociala jour. Av säkerhets- och integritetsskäl lägger vi inte upp några adresser här.

 

Du som behöver hjälp kan vända dig till:

Café David, Malmö: Malmgatan 14, info@skanestadsmission.se

Röda Korsets hus i Malmö: huset.malmo@redcross.se

Vill du vara volontär? Anmäl dig i så fall till: volontar@varmestugamalmo.se

 

Vi har ett stort behov av saker till våra värmestugor!

Om du har något av nedanstående så lämna i så fall in det till vår Gåvoinlämning på Grönegatan 36 i Malmö som har öppet: måndag, onsdag och fredag kl. 08–16 samt tisdag och torsdag kl. 08–18.

Vi behöver:

 • Varma vinterkläder
 • Filtar som kan tvättas
 • Gafflar och skedar
 • Tallrikar
 • Muggar
 • Engångsmuggar, engångsbestick och engångsförpackningar till mat
 • Kaffe

Snart öppnar vinterns värmestugor

Den 1 december öppnar vi dörrarna till Malmös två värmestugor. Efter ett omfattande arbete för att hitta och rusta upp lokaler är vi glada över att detta år kunna driva de två nattöppna värmestugor som vi vet är så viktiga för Malmöbor i hemlöshet.

Malmös värmestugor är ett komplement till övriga insatser som finns i staden för människor i hemlöshet. Sedan kommunen för några år sedan beslutade sig för att minska antalet platser i sina härbärgen, och begränsa vilka målgrupper som har tillträde dit, har vi sett ett stort behov av varma platser för människor som annars riskerar att frysa ihjäl utomhus under årets kallaste månader.

En värmestuga definieras i detta sammanhang som en plats inomhus för värme och tak över huvudet, matservering och plats att vila. Under eller i anslutning till öppettiderna finns stöd, rådgivning och informationsinsatser med individuellt fokus, i syfte att kunna förbättra situationen för besökarna. Hänvisning till andra aktörer såsom myndigheter och sjukvård liksom till andra organisationer i upparbetad samverkan görs vid behov.

Värmestugorna drivs av Skåne Stadsmission, Röda Korset Malmökretsen, Svenska kyrkan Malmö samt Fryshuset, genom ett idéburet offentligt partnerskap med Malmö stad. Värmestuga Ung riktar sig till unga vuxna i åldern 18 – 25 år och Värmestuga Vuxen till de som är över 25.
Vintern 2020/2021 kunde vi på grund av lokalbrist enbart bedriva Värmestuga Ung. Därför är vi extra glada att i år kunna slå upp portarna till båda värmestugorna.

Värmestugorna har öppet nattetid, december till mars, och verksamheten drivs av anställd personal tillsammans med volontärer som engageras genom de ansvariga organisationerna. Den som har behov av att komma till en värmestuga kan kontakta någon av organisationerna som står bakom dem, eller gå via Malmö stads sociala jour. Av säkerhets- och integritetsskäl lägger vi inte ut adresserna offentligt.

Den som behöver hjälp kan vända sig till:
Café David, Malmö: Malmgatan 14, info@skanestadsmission.se
Röda Korsets hus i Malmö: huset.malmo@redcross.se

Den som vill stötta värmestugorna kan anmäla sig som volontär till volontar@varmestugamalmo.se.
Vi har också stort behov av saker som kan lämnas till Grönegatan 36 i Malmö, öppet vardagar 8-16 med extra öppet till 18 tisdagar och torsdagar.

Vi behöver
Varma vinterkläder, strumpor mm.
Filtar som kan tvättas
Gafflar och skedar
Tallrikar
Muggar
Engångsmuggar, engångsbestick och engångsförpackningar för mat
Kaffe

Hemlöshetsfrågan måste lyftas från socialtjänsten – hela kommunens ansvar

HEMLÖSHETSKARTLÄGGNING 2022. Antalet hemlösa barnfamiljer som Malmös socialtjänst möter fortsätter att minska. Den årliga kartläggning som presenterats idag ger en bra bild av hur socialtjänsten arbetar och att de insatser som görs för människor som får stöd ofta fungerar mycket bra. Skåne Stadsmission vill dock påminna om att statistiken inte ger en sann helhetsbild.

– Vi möter många som faller mellan stolarna, som socialtjänsten inte har kontakt med. Sedan 2019 har socialtjänsten inte längre uppdraget att arbeta med hemlösa som inte har en omfattande social problematik, ofta kallat ”strukturellt hemlösa”. Detta gör att kartläggningen utelämnar människor i Malmö som lever i en osäker boendesituation, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Skåne Stadsmission ser med glädje att det omfattande arbete som socialtjänsten genomfört sedan katastrofsiffrorna 2018 har gett positiva resultat. En viktig anledning till att antalet barnfamiljer i strukturell hemlöshet sjunkit så mycket i statistiken är att många av de människor som fick akut stöd 2018–2019 nu har kunnat överta sina hyresavtal. En annan anledning är det minskade asylmottagandet, vilket gör att barnfamiljer på flykt nu inte kunnat få skydd i Sverige utan befinner sig på andra platser i världen.

– Det är bra att det finns färre hemlösa barn i Malmö idag än för några år sedan, men vi ser ändå med oro på utvecklingen. Vi vet att närmare 50 000 personer* i Malmö inte har pengar till det nödvändigaste. Det innebär både akuta och långsiktiga risker för såväl individer som samhälle, säger Sandra Grahn.

Sedan början av 2022 söker sig allt fler människor till Skåne Stadsmission i Malmö för att de inte får sin ekonomi att gå ihop. Den sociala matbutiken Matmissionen har tvingats stoppa antagningen av nya medlemmar, eftersom man inte har kapacitet för fler än de 4 000 personer som idag är registrerade. Nya grupper, många äldre personer som inte tidigare sökt hjälp, kommer för att äta frukost eller be om kläder eftersom de helt enkelt inte har pengar till det nödvändigaste. De flesta av de här människorna är inte hemlösa, men lever under extremt utsatta förhållanden.

– Det har byggts en hel del bostäder i Malmö, vilket är bra. Men de nya lägenheter som har byggts har så hög hyra att många som precis klarat sig tidigare nu får stora problem när matpriserna stiger. Det behövs fler hyresrätter som människor har råd med, säger Sandra Grahn och fortsätter:

– I grunden är det en brist på en socialt hållbar bostadspolitik, och en tydlig signal till kommunledningen att de måste sluta se hemlöshet och fattigdom som en fråga enbart för socialtjänsten. Inte minst när man nu har börjat tolka rättspraxis som att strukturell hemlöshet inte är en fråga för socialtjänsten – då måste frågan hanteras av någon annan.

Skåne Stadsmission menar att kommunstyret måste ta ett helhets ansvar för både hemlöshets- och fattigdomsfrågan.

– Vad är det för stad vi vill ha? Just nu är det ju väldigt populärt att prata om hårda tag mot kriminalitet, men vi tror att om man ger människor förutsättningar att få tak över huvudet, mat i magen och en tro på framtiden, så ökar tron på samhällskontraktet och därmed också människors önskan om att följa regler och bidra till det allmänna, säger Sandra Grahn.

Något måste hända nu. Många människor i Malmö levde redan på marginalen, nu när inflationen pressar upp matpriser och räntor är vi mycket oroliga för framtiden.

* Siffran kommer från den fattigdomsrapport som Sveriges Stadsmissioner släppte i oktober där vi tagit fram unik statistik från SCB över den ekonomiska utsattheten. Den visar att 14,4 procent av malmöborna, cirka 50 000 personer, levde med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd 2020.

”Förödande konsekvenser om härbärgen stängs”

Beskedet att Malmö stad riskerar att stå utan akuta sängplatser för hemlösa vid årsskiftet är mycket allvarligt.
– Vi vet att trycket på de runt 70 platser som finns idag är mycket högt, och konsekvenserna för de människor som lever i hemlöshet i Malmö blir förödande, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

På fredagen avslöjade tidningen Sydsvenskan att företaget Forenede Care drar tillbaka sitt anbud på att driva härbärgen med 70 sängplatser för hemlösa i Malmö. Företrädare för bolaget berättar för tidningen att den pågående upphandlingen är utformad så att det blir väldigt svårt för företaget att driva sina härbärgen vidare.

– Ansvaret för människor som vistas inom kommunens gränser ligger på Malmö stad, så vi räknar med att kommunen hittar en lösning. Men vår erfarenhet av arbetet med värmestugorna är att det är en svår uppgift att hitta lokaler till den här typen av verksamheter. Särskilt med så kort varsel, säger Sandra Grahn.

De två värmestugorna som drivs genom ett avtal mellan kommunen, Skåne Stadsmission, Svenska Kyrkan, Röda Korset och Fryshuset, kommer att öppna i december. Förra året kunde ingen värmestuga för vuxna öppnas, just på grund av att det inte gick att hitta en lokal. Målgruppen för värmestugorna är de människor som av någon anledning inte vill eller har rätt till en plats på kommunens härbärgen.

– Vi är väldigt tacksamma att vi till slut kunnat ordna en värmestuga denna vinter, men vi har bara 50 platser för vuxna och trycket brukar vara hårt under vinternätterna. Jag vågar knappt tänka på hur det blir om 70 sängplatser försvinner 1 januari, säger Sandra Grahn.

Skåne Stadsmission drev Nattjouren, ett härbärge med 25 akutplatser, fram till sista december 2018.

– Nattjouren hade vi drivit med stor framgång under många år, men i upphandlingen 2018 ändrade kommunen spelreglerna på ett sätt som gjorde att vi inte hade möjlighet att driva verksamheten vidare. Dels minskade man antalet platser rejält, dels ändrades riktlinjerna så att platserna bara skulle erbjudas de som kommunen ansåg vara ”socialt hemlösa”. Att stå i dörren och bedöma vem som var tillräckligt socialt utsatt för att få en plats strider mot vår värdegrund. Vi sa ifrån och resultatet blev att Forenede Care fick avtalet och öppnade Nattvilan.

Skåne Stadsmission valde av delvis samma skäl att inte delta i den nu aktuella upphandlingen.

– De lokaler vi drev Nattjouren i används nu till annan verksamhet, så ska vi öppna härbärge igen behöver lokalfrågan lösas först. Men framför allt gjorde de förutsättningar som gavs i upphandlingen det omöjligt för oss att bedriva verksamhet med den kvalitet som krävs för ett värdigt mottagande av utsatta människor. Uppenbarligen gör nu Forenede Care samma bedömning, säger Sandra Grahn.

Skåne Stadsmission upplever ett högt tryck från människor i fattigdom och hemlöshet. Pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och inflationen har drabbat och fortsätter drabba redan utsatta människor hårt.

– De höga mat- och elpriserna gör att allt fler vänder sig till oss för att de helt enkelt inte får sin ekonomi att gå ihop, säger Sandra Grahn.

Maten blir dyrare – fler kommer till oss för att äta frukost

Den senaste månaden har allt fler kommit till oss för att äta frukost. Matpriserna har ökat med tio procent och det slår hårdast mot de som redan levde på marginalen.

Personalen på Café David berättar att många nya ansikten dykt upp bland besökarna den senaste tiden.

– Sedan några veckor har vi mött flera äldre par som kommer enbart för frukost. De kommer in och hämtar frukost, sätter sig tillsammans och äter och går sedan härifrån. De pratar inte med någon, ber inte om hjälp. Jag har förstått det som att de inte behöver något mer än mat. Man undrar ju hur de har det, säger Lotta som jobbat på Skåne Stadsmission i många år.

Till Café David är alla välkomna. Här frågar ingen efter din bakgrund eller vad du kommer ifrån. Den enda fråga du behöver svara på är vad du vill ha till frukost. Macka med ägg eller ost, gröt eller fil, kaffe eller te? Personalen finns till hands för den som vill prata, be om ett par nya skor eller kanske få träffa sjuksköterskan.

Gunilla är en återkommande gäst på Café David. Hennes man var sjuk länge. Till slut kunde hon inte arbeta, att ta hand om honom tog all tid.

– När han dog hade jag bara skulder kvar. Inga pengar. När jag inte kunde betala hyran blev jag vräkt, berättar hon.

Genom socialtjänsten fick Gunilla så småningom en liten lägenhet, men hon har det väldigt knapert ekonomiskt. När mat- och energipriserna började stiga blev livet ännu tuffare.

– Jag vet inte hur jag ska ha råd med elen. Jag köper mest mat som inte behöver lagas så att jag inte ska behöva sätta i gång spisen. Igår hittade jag rödbetssallad på extrapris, så då blev det min middag.

Frukosten och den sociala samvaron på Café David är livsviktig för Gunilla.
– Jag hade inte klarat mig om jag inte kunde komma hit för att äta och träffa folk.

Bilden av hemlöshet och utsatthet är ofta ganska stereotyp, och personalen får ofta frågor om vilka som egentligen behöver Skåne Stadsmissions hjälp.

– Många som börjar jobba här på blir förvånade över bredden av människor. Man har en bild av hur hemlöshet ser ut, man ser en alkoholiserad gubbe på en bänk. Men hit kommer så många olika människor, säger Boris som är platsansvarig på Café David i Malmö.

* Gunilla heter egentligen något annat. Alla berättelser om enskilda personer är avidentifierade av respekt för besökarnas integritet. Personerna på bilderna har inget med texten att göra. 

Skänk en frukost: 60 kronor!

Läs mer om Café David

 

 

 

Att möta människor i kris

Trots att han beskriver sig som en ”rättfram holländare” är Boris Phefferkorns bästa verktyg tystnaden.
– Arbetet på Café David är en ständig balansgång mellan att låta människor vara ifred och att veta när det är dags att sätta sig ner och fråga hur det är, säger han.

Café David är Skåne Stadsmission öppna mötesplatser i Kristianstad och Malmö, för vuxna i hemlöshet och utsatthet. Här serveras frukost varje dag, året runt, och här finns sammansvetsade personalteam med en minst sagt brokig bakgrund.

– Jag är juristen som fick nog av pappersarbete och började jobba i kriminalvården. En kollega är socionom och har stenkoll på hur socialtjänsten funkar, en annan är undersköterska med allt var det innebär. Vi är alla olika och tar oss an arbetet ur olika perspektiv, säger Boris som sedan september 2021 är platsansvarig på Café David i Malmö.

Gemensamt har kollegorna intresset för att hitta varje besökares ”bruksanvisning”. Att se varje individ för vad den är, och låta var och en sätta sina egna mål.

– Vi tvingar aldrig någon att berätta om sina problem, och det är inte vi som bestämmer hur de ska lösas. Många av våra besökare har erfarenhet av att falla utanför ramarna. Man ska ha ett visst problem, och på det problemet ska det finnas en viss lösning. Så jobbar inte vi. När någon är redo att sitta ner och prata om sina behov är vår uppgift att lyssna och stötta personen där den är just nu.

Med drygt 150 unika personer som passerar genom verksamheten varje dag gäller det att ha en blick för detaljer.

– Vi har inga journaler, vet inget om diagnoser eller människors historia. Vi lär känna folk genom vad de säger och vad de gör. Ibland till och med genom vilka kläder de väljer, berättar Boris.

Varje dag är det 10–15 personer som tar en dusch eller bara byter kläder. Någon behöver nya strumpor eller en varmare jacka. Varje garderobsbesök är en inblick i en människas liv.

– Som kvinnan som alltid skrattar och skojar. I garderoben är hon allvarlig. ”Idag behöver jag sexiga kläder Boris, för jag ska jobba.” Det säger något.

Eller när någon frågar efter en sovsäck.
– Då är det lätt för mig att gå i gång och försöka hitta lösningar. Jag vill genast hitta en sovplats, boka tid med vår kurator, söka försörjningsstöd. Men jag får stoppa mig och fundera på vad personen uttryckt för behov just nu, i denna stund. Det bästa jag kan göra är att gå och se om vi har några sovsäckar. Nästa steg är att se om personen vill berätta något om sin situation. Är det en akut händelse som gör att han eller hon behöver en sovsäck just idag, eller har den gamla gått sönder? Det samtalet kan lägga grunden för att vi tillsammans kan hitta en mer långsiktig lösning när personen är redo för det.

Det värsta med jobbet är återfallen. När någon trillat dit igen och behöver stöd på nytt.

– Det är sorgligt, men våra armar är lika öppna den sjunde gången du kommer. Vi dömer inte, vi vet att den som tagit återfall ofta skäms och hatar sig själv för det. Därför är vi stolta över att vara en trygg plats dit man vågar komma ändå. Där det är ok att ha misslyckats och där vi kan börja bygga på något nytt när tiden för det är mogen.

SKÄNK EN LIVSVIKTIG FRUKOST

Läs mer om Café David här

Vi är redo – våra dörrar är öppna!

Precis som alla andra följer vi på Skåne Stadsmission utvecklingen i världen med sorg, oro och bestörtning. Våra tankar är med Ukrainas folk, och vi förbereder oss nu för att på de sätt vi kan ta emot och stötta människor som kommer till Sverige på flykt.

I en krissituation är det viktigt att stå enade och vara beredda att hjälpa de människor som behöver skydd. Skåne Stadsmission har lång erfarenhet av att möta människor i kris. Vi gör det varje dag och vi är redo att göra det för fler människor när det behövs.

Vi arbetar med både akut hjälp som mat och kläder och med långsiktigt stöd för den som behöver samla kunskap och kraft för att orka ta sig vidare.

Samtidigt som vi gör oss redo för att än en gång stötta människor på flykt, behöver vi behålla fokus på de människor i utsatthet vi redan möter. Det är människor i hemlöshet, fattigdom, arbetslöshet och psykisk ohälsa. Människor som upplevt trauman och som påverkas starkt av den oro och osäkerhet som präglar samhället just nu.

Det är skönt att veta att vi har personal som på ett professionellt och medmänskligt sätt kan möta nya och gamla besökare med värme och lugn. Vi delar ut frukost och erbjuder dusch och varma kläder. Våra kuratorer och sjuksköterskor finns på plats och vi har social och juridisk rådgivning.

Hur kan du hjälpa oss att hjälpa?
Vi är många som känner oro och frustration just nu. Vi vill göra något för Ukrainas folk och vill ge stöd på så många sätt vi bara kan. De stora internationella krisorganisationerna har snabbt kommit igång med sitt arbete på plats i och omkring Ukraina. Vi ser också många privata insamlingar av kläder, mat och andra förnödenheter som skickas till det krigsdrabbade området.

Skåne Stadsmission arbetar här i Skåne. Vi har verksamheter i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Just nu behöver vi hjälp på flera sätt från er som vill engagera er lokalt så att vi kan förbereda oss för att bistå människor som kommer hit med mat, kläder och stöd.

 • Vi behöver pengar för att fortsätta bedriva vårt arbete för människor i utsatthet och förbereda för att kunna möta fler om behovet uppstår. Ge här!
 • Vi behöver samarbeta med företag och organisationer för att på bästa sätt rusta oss för de utmaningar som väntar med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget. Kontakta företagsansvarig här: julia.toringe@skanestadsmission.se
 • Vi behöver volontärer, både i vårt vardagliga arbete och som beredskap för att ta emot människor på flykt. Läs mer och anmäl dig här!

Undrar du över klädinsamlingar? Läs här!

”Utan frukosten på Café David är vi många som skulle duka under” 

Huttrande kommer person efter person in genom dörren. I trappan står personalen och välkomnar. Säger hej till var och en, visar var väskan kan läggas undan och frågar hur läget är. När snålblåsten viner utanför är det skönt att komma in i värmen och få en skål gröt, några mackor och varmt kaffe. 

– Utan frukosten på Café David är vi många som skulle duka under, säger en man som precis slagit sig ner med sin bricka. Bordsgrannarna nickar.  

– Frukosten är dagens viktigaste mål. Med en bra frukost klarar man sig hela dagen.  

Samtalet runt bordet kretsar kring vädret idag. Det har varit kallt och regnigt hela veckan, och humöret är därefter.  

– Det är blåsten från Öresund som är värst. Den är så rå och kall, säger en man som precis hämtat en tjock jacka från garderoben.  

På Café David finns förutom frukost också möjlighet att ta en dusch, borsta tänderna och byta till varma och rena kläder. 

– När det regnar och blåser kommer människor in kalla och blöta, hopkurade. Man får vänta med att prata med dem tills de värmt upp sig. Stämningen här blir tryckt. Kön för att duscha och byta kläder blir lång. Och så vet man att efter en halvtimme ute är de lika kalla och blöta igen, säger Boris Phefferkorn, platsansvarig på Café David i Malmö.  

I garderoben finns också sovsäckar. Behovet av nya är ständigt, liksom behovet av varma kläder.  

– När någon frågar efter sovsäck vet vi att det kan ha hänt något akut. Då försöker vi få reda på mer om situationen, om personen vill berätta. Att be om en sovsäck kan vara första steget till att berätta mer om sina problem om vad man behöver för att kunna hitta en mer långsiktig lösning, Säger Boris.  

Detta erbjuder vi: 

 • Möjlighet till dusch och ombyte till torra, rena kläder 
 • Sovsäck vid behov 
 • Näringsriktig frukost med gröt, ägg och kaffe 
 • Kontakt med sjuksköterska och kurator 
 • Stöd och samtal med vår personal som alltid finns till hands 

 

VÄRM EN MEDMÄNNISKA – GE EN GÅVA HÄR

200 kr = räcker till 4 frukostar
450 kr = räcker till 1 sovsäck

Crossroads flyttar till nya lokaler

Vårt stödcenter för EU-medborgare i utsatthet, Crossroads, kommer att flytta till nya lokaler.

Crossroads drivs av Skåne Stadsmission och Malmö stad och riktar sig till EU-migranter som lever i utsatthet i Malmö. I lokalerna på Nobeltorget har Skåne Stadsmission serverat frukost, haft rådgivning, hälsomottagning och möjlighet till tvätt och dusch, under flera år.

Till årsskiftet löper hyreskontraktet ut och kan inte förnyas, och därför har vi tillsammans med Malmö stad letat ny lokal. För närvarande pågår bygglovsansökan för en lokal som kommer att vara inflyttningsbar 1 mars 2022, och vi jobbar för fullt med en tillfällig lösning som vi hoppas ska vara klar runt årsskiftet.

Tyvärr kommer verksamheten att behöva vara stängd i ungefär en vecka under flytten. Sista dagen i de gamla lokalerna är 26/12 2021. Besökarna på Crossroads är informerade om stängningen.

– Det är olyckligt att målgruppen drabbas av flytten, men tack och lov sker den under en tid då vi inte brukar ha så högt besökarantal, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.